Kategoryzacja oprogramowania

19 marca 2024

ID 92438_1

Głównym narzędziem do monitorowania uruchomień aplikacji są kategorie Kaspersky (zwane dalej Kategorie KL). Kategorie KL umożliwiają administratorom Kaspersky Security Center uproszczenie obsługi kategoryzacji oprogramowania i zminimalizowanie ruchu sieciowego skierowanego do zarządzanych urządzeń.

Kategorie użytkownika powinny być tworzone tylko dla aplikacji, których nie można zaklasyfikować do żadnej z istniejących kategorii KL (na przykład, dla oprogramowania wykonanego na zamówienie użytkownika). Kategorie użytkownika są tworzone na podstawie pakietu instalacyjnego aplikacji (MSI) lub folderu z pakietami instalacyjnymi.

Jeśli dostępna jest duża ilość programów, które nie zostały skategoryzowane poprzez kategorie KL, można utworzyć automatycznie aktualizowaną kategorię. Sumy kontrolne plików wykonywalnych będą automatycznie dodawane do tej kategorii po każdej modyfikacji folderu zawierającego pakiety dystrybucyjne.

Nie twórz automatycznie aktualizowanych kategorii oprogramowania dla folderów Moje dokumenty, %windir%, %Pliki programów% i %Pliki programów(x86)%. Pula plików w tych folderach podlega częstym zmianom, co prowadzi do zwiększonego obciążenia na Serwerze administracyjnym i zwiększonego ruchu sieciowego. Należy utworzyć dedykowany folder ze zbiorem oprogramowania i okresowo dodawać do niego nowe elementy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.