Instalacja poprzez przechwycenie i skopiowanie obrazu urządzenia

19 marca 2024

ID 92460

Jeśli konieczne jest zainstalowanie Agenta sieciowego na urządzeniach, na których musi zostać (ponownie) zainstalowany system operacyjny i inne oprogramowanie, możesz wykorzystać mechanizm przechwytywania i kopiowania obrazu tego urządzenia.

W celu przeprowadzenia wdrożenia poprzez przechwycenie i skopiowanie dysku twardego:

  1. Utwórz urządzenie referencyjne z zainstalowanym systemem operacyjnym i niezbędnym oprogramowaniem, włączając w to Agenta sieciowego i aplikację zabezpieczającą.
  2. Przechwyć obraz urządzenia referencyjnego i roześlij ten obraz na nowe urządzenia przy użyciu dedykowanego zadania z Kaspersky Security Center.

    Aby przechwytywać i instalować obrazy dysków, możesz skorzystać z narzędzi firm trzecich dostępnych w organizacji lub z funkcji (na mocy licencji Zarządzania lukami i poprawkami) oferowanej przez Kaspersky Security Center.

Jeśli do zarządzania obrazami dysków używasz narzędzi firm trzecich, podczas zdalnej instalacji na urządzeniu z obrazu referencyjnego musisz usunąć informacje, których Kaspersky Security Center używa do identyfikowania zarządzanego urządzenia. W przeciwnym razie Serwer administracyjny nie będzie mógł poprawnie odróżnić urządzeń, które zostały utworzone poprzez skopiowanie tego samego obrazu.

Podczas przechwytywania obrazu dysku przy użyciu narzędzi Kaspersky Security Center ten problem jest rozwiązywany automatycznie.

Kopiowanie dysku przy użyciu narzędzi firm trzecich

Jeśli podczas przechwytywania obrazu urządzenia z zainstalowanym Agentem sieciowym stosujesz narzędzia firm trzecich, użyj jednej z następujących metod:

  • Zalecana metoda. Podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu referencyjnym, przed pierwszym uruchomieniem usługi Agenta sieciowego przechwyć obraz urządzenia (ponieważ unikatowa informacja identyfikująca urządzenie jest tworzona przy pierwszym połączeniu Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym). Zalecane jest unikanie uruchamiania usługi Agenta sieciowego, aż do zakończenia operacji przechwytywania obrazu.
  • Na urządzeniu referencyjnym zatrzymaj usługę Agenta sieciowego i uruchom narzędzie klmover z przełącznikiem -dupfix. Narzędzie klmover znajduje się w pakiecie instalacyjnym Agenta sieciowego. Unikaj kolejnych uruchomień usługi Agenta sieciowego, dopóki operacja przechwytywania obrazu nie zostanie zakończona.
  • Upewnij się, że narzędzie klmover zostanie uruchomione z przełącznikiem -dupfix przed (wymaganie obowiązkowe) pierwszym uruchomieniem usługi Agenta sieciowego na urządzeniach docelowych, przy pierwszym uruchomieniu systemu operacyjnego po zainstalowaniu obrazu. Narzędzie klmover znajduje się w pakiecie instalacyjnym Agenta sieciowego.
  • Użyj trybu klonowania dysku Agenta sieciowego.

Jeśli obraz dysku twardego został niepoprawnie skopiowany, możesz rozwiązać ten problem.

Możesz także przechwycić obraz urządzenia bez zainstalowanego Agenta sieciowego. W tym celu wykonaj instalację obrazu na urządzeniach docelowych, a następnie zainstaluj Agenta sieciowego. W przypadku korzystania z tej metody zapewnij dostęp do folderu sieciowego za pomocą autonomicznych pakietów instalacyjnych z urządzenia.

Zobacz również:

Tryb klonowania dysku Agenta sieciowego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.