Monitorowanie zdalnej instalacji

19 marca 2024

ID 92471

W celu monitorowania instalacji Kaspersky Security Center oraz upewnienia się, że aplikacja zabezpieczająca i Agent sieciowy są zainstalowane na zarządzanych urządzeniach należy sprawdzić wskaźnik w sekcji Wdrażanie. Wskaźnik ten zlokalizowany jest w obszarze roboczym węzła Serwera administracyjnego w oknie głównym Konsoli administracyjnej. Kolory wskaźnika odzwierciedlają bieżący stan zdalnej instalacji. Obok wskaźnika wyświetlana jest liczba urządzeń, na których jest zainstalowany Agent sieciowy i aplikacje zabezpieczające. Jeśli uruchomione są jakiekolwiek zadania instalacji, postęp ich wykonania możesz monitorować w tym miejscu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy instalacyjne, liczba błędów zostanie wyświetlona w tym miejscu. Szczegóły dotyczące błędów można wyświetlić, klikając odnośnik.

Możesz także wykorzystać schemat zdalnej instalacji z obszaru roboczego folderu Zarządzane urządzenia na zakładce Grupy. Wykres odzwierciedla proces zdalnej instalacji i wyświetla liczbę urządzeń bez Agenta sieciowego, z Agentem sieciowym lub z Agentem sieciowym i aplikacją zabezpieczającą.

Więcej informacji o postępie wykonania zdalnej instalacji (lub działaniu określonego zadania instalacji) można uzyskać, otwierając okno wyników odpowiedniego zadania zdalnej instalacji: Kliknij zadanie prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Wyniki. Okno będzie wyświetlało dwie listy: górna lista zawiera stany zadania na urządzeniach, natomiast dolna lista zawiera zdarzenia zadania na urządzeniu, które jest aktualnie wybrane na górnej liście.

Informacje o błędach zdalnej instalacji zostaną dodane do dziennika zdarzeń aplikacji Kaspersky na Serwerze administracyjnym. Informacje o błędach są także dostępne w odpowiednim wyborze zdarzeń, w węźle Serwer administracyjny, na zakładce Zdarzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.