Parametry instalacji Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 92477

Poniższa tabela opisuje właściwości MSI, które można skonfigurować podczas instalacji Serwera administracyjnego. Wszystkie parametry są opcjonalne, za wyjątkiem EULA i PRIVACYPOLICY.

Parametry instalacji Serwera administracyjnego w trybie cichym

Właściwość MSI

Opis

Dostępne wartości

EULA

Akceptacja postanowień i warunków Umowy licencyjnej (wymagana)

 • 1—W pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki Umowy licencyjnej.
 • Inna wartość lub bez wartości—Nie akceptuję postanowień i warunków Umowy licencyjnej (instalacja nie zostanie wykonana).

PRIVACYPOLICY

Akceptacja postanowień i warunków Polityki prywatności (wymagana)

 • 1—Jestem świadomy i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przesyłanie moich danych (również do innych krajów) zgodnie z Polityką prywatności. Potwierdzam, że w pełni przeczytałem(am) i rozumiem Politykę prywatności.
 • Inna wartość lub bez wartości — Nie akceptuję postanowień i warunków Polityki prywatności (instalacja nie zostanie wykonana).

INSTALLATIONMODETYPE

Typ instalacji Serwera administracyjnego

 • Standardowa.
 • Niestandardowa.

INSTALLDIR

Folder instalacyjny aplikacji

Wartość wiersza.

ADDLOCAL

Lista komponentów przeznaczonych do zainstalowania (oddzielone przecinkami)

CSAdminKitServer, NAgent, CSAdminKitConsole, NSAC, MobileSupport, KSNProxy, SNMPAgent, GdiPlusRedist, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86.

Minimalna lista komponentów wystarczających do poprawnego zainstalowania Serwera administracyjnego:

ADDLOCAL=CSAdminKitServer, CSAdminKitConsole, KSNProxy, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86

NETRANGETYPE

Rozmiar sieci

 • NRT_1_100 — od 1 do 100 urządzeń.
 • NRT_100_1000 — od 101 do 1000 urządzeń.
 • NRT_GREATER_1000 — więcej niż 1000 urządzeń.

SRV_ACCOUNT_TYPE

Sposób określania użytkownika dla działania usługi Serwera administracyjnego

 • SrvAccountDefault—konto użytkownika zostanie utworzone automatycznie
 • SrvAccountUser—konto użytkownika jest określane ręcznie

SERVERACCOUNTNAME

Nazwa użytkownika dla usługi

Wartość wiersza.

SERVERACCOUNTPWD

Hasło użytkownika dla usługi

Wartość wiersza.

DBTYPE

Typ bazy danych

 • MySQL—używana będzie baza danych MySQL lub MariaDB.
 • MSSQL—używana będzie baza danych Microsoft SQL Server (SQL Express).

MYSQLSERVERNAME

Pełna nazwa serwera MySQL lub MariaDB

Wartość wiersza.

MYSQLSERVERPORT

Numer portu używanego do nawiązania połączenia z serwerem MySQL lub MariaDB

Wartość numeryczna.

MYSQLDBNAME

Nazwa bazy danych serwera MySQL lub Maria DB

Wartość wiersza.

MYSQLACCOUNTNAME

Nazwa użytkownika nawiązującego połączenie z bazą danych serwera MySQL lub MariaDB

Wartość wiersza.

MYSQLACCOUNTPWD

Hasło użytkownika nawiązującego połączenie z bazą danych serwera MySQL lub MariaDB

Wartość wiersza.

MSSQLCONNECTIONTYPE

Sposób użycia bazy danych MSSQL

 • InstallMSSEE—instalacja z pakietu
 • ChooseExisting—użycie zainstalowanego serwera

MSSQLSERVERNAME

Pełna nazwa instancji serwera SQL

Wartość wiersza.

MSSQLDBNAME

Nazwa bazy danych serwera SQL

Wartość wiersza.

MSSQLAUTHTYPE

Metoda autoryzacji podczas nawiązywania połączenia z serwerem SQL

 • Windows.
 • SQLServer.

MSSQLACCOUNTNAME

Nazwa użytkownika nawiązującego połączenie z serwerem SQL w trybie SQLServer

Wartość wiersza.

MSSQLACCOUNTPWD

Hasło użytkownika nawiązującego połączenie z serwerem SQL w trybie SQLServer

Wartość wiersza.

CREATE_SHARE_TYPE

Metoda określania folderu współdzielonego

 • Create—tworzy nowy folder współdzielony. W takim przypadku należy zdefiniować następujące właściwości:
  • SHARELOCALPATH—ścieżka dostępu do folderu lokalnego.
  • SHAREFOLDERNAME—nazwa sieciowa folderu.
 • Null—należy określić właściwość EXISTSHAREFOLDERNAME.

EXISTSHAREFOLDERNAME

Pełna ścieżka dostępu do istniejącego folderu współdzielonego

Wartość wiersza.

SERVERPORT

Numer portu używanego do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym

Wartość numeryczna.

SERVERSSLPORT

Numer portu używanego do nawiązania bezpiecznego połączenia SSL z Serwerem administracyjnym

Wartość numeryczna.

SERVERADDRESS

Adres Serwera administracyjnego

Wartość wiersza.

SERVERCERT2048BITS

Długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego (bity)

 • 1—długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 2048 bity.
 • 0 — długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 1024 bity.
 • Jeśli nie określono wartości, długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 1024 bity.

MOBILESERVERADDRESS

Adres Serwera administracyjnego do nawiązywania połączenia z urządzeniami mobilnymi; ignorowane, jeśli nie wybrano komponentu MobileSupport

Wartość wiersza.

Zobacz również:

Informacje ogólne

Instalacja w trybie cichym (z plikiem odpowiedzi)

Instalacja Agenta sieciowego w trybie cichym (bez pliku odpowiedzi)

Parametry instalacji Agenta sieciowego

Instalowanie Agenta sieciowego w trybie cichym

Częściowa konfiguracja instalacji poprzez setup.exe

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.