Parametry instalacji Agenta sieciowego

19 marca 2024

ID 92478

Poniższa tabela opisuje właściwości MSI, które można skonfigurować podczas instalacji Agenta sieciowego. Wszystkie parametry są opcjonalne, za wyjątkiem EULA i SERVERADDRESS.

Parametry instalacji Agenta sieciowego w trybie cichym

Właściwość MSI

Opis

Dostępne wartości

EULA

Akceptacja postanowień i warunków Umowy licencyjnej

 • 1—W pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki Umowy licencyjnej.
 • 0—Nie akceptuję postanowień i warunków Umowy licencyjnej (instalacja nie zostanie wykonana).
 • Bez wartości—Nie akceptuję postanowień i warunków Umowy licencyjnej (instalacja nie zostanie wykonana).

DONT_USE_ANSWER_FILE

Odczyt ustawień instalacji z pliku odpowiedzi

 • 1—Nie używaj.
 • Inna wartość lub brak wartości—Odczyt.

INSTALLDIR

Ścieżka do folderu instalacyjnego Agenta sieciowego

Wartość wiersza.

SERVERADDRESS

Adres Serwera administracyjnego (wymagane)

Wartość wiersza.

SERVERPORT

Numer portu używanego do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym

Wartość numeryczna.

SERVERSSLPORT

Numer portu dla szyfrowanego połączenia z Serwerem administracyjnym przy użyciu protokołu SSL

Wartość numeryczna.

USESSL

Czy użyć połączenia SSL

 • 1—użyj.
 • Inna wartość lub brak wartości—nie używaj.

OPENUDPPORT

Czy otworzyć port UDP

 • 1—otwórz.
 • Inna wartość lub brak wartości—nie otwieraj.

UDPPORT

Numer portu UDP

Wartość numeryczna.

USEPROXY

Czy użyć serwera proxy

 • 1—użyj.
 • Inna wartość lub brak wartości—nie używaj.

PROXYLOCATION (PROXYADDRESS:PROXYPORT)

 

Adres proxy i numer portu używanego do nawiązania połączenia z serwerem proxy

Wartość wiersza.

PROXYLOGIN

Konto używane do nawiązywania połączenia z serwerem proxy

Wartość wiersza.

PROXYPASSWORD

Hasło do konta dla połączenia z serwerem proxy (W parametrach pakietów instalacyjnych nie należy określać żadnych szczegółów kont użytkowników uprzywilejowanych.)

Wartość wiersza.

GATEWAYMODE

Tryb użycia bramy połączenia

 • 0—nie używaj bramy połączenia.
 • 1—użyj tego Agenta sieciowego jako bramy połączenia.
 • 2—połącz z Serwerem administracyjnym przy użyciu bramy połączenia.

GATEWAYADDRESS

Adres bramy połączenia

Wartość wiersza.

CERTSELECTION

Metoda pobierania certyfikatu

 • GetOnFirstConnection—uzyskaj certyfikat z Serwera administracyjnego.
 • GetExistent—wybierz istniejący certyfikat. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, należy określić właściwość CERTFILE.

CERTFILE

Ścieżka do pliku certyfikatu

Wartość wiersza.

VMVDI

Włącz tryb dynamiczny dla wirtualnej infrastruktury pulpitu Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

 • 1—włącz.
 • 0—nie włączaj.
 • Brak wartości—nie włączaj.

LAUNCHPROGRAM

Czy uruchomić usługę Agenta sieciowego po instalacji

 • 1—uruchom.
 • Inna wartość lub brak wartości—nie uruchamiaj.

NAGENTTAGS

Znacznik dla Agenta sieciowego (ma priorytet nad znacznikiem podanym w pliku odpowiedzi)

Wartość wiersza.

Zobacz również:

Informacje ogólne

Instalacja w trybie cichym (z plikiem odpowiedzi)

Instalowanie Agenta sieciowego w trybie cichym

Instalacja Agenta sieciowego w trybie cichym (bez pliku odpowiedzi)

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Częściowa konfiguracja instalacji poprzez setup.exe

Parametry instalacji Serwera administracyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.