Konfigurowanie dostępu do usługi Apple Push Notification

19 marca 2024

ID 92518

W celu zapewnienia poprawnego działania usługi sieciowej iOS MDM oraz reakcji urządzeń w odpowiednim momencie na polecenia administratora, w ustawieniach serwera iOS MDM należy określić certyfikat Apple Push Notification Service (zwany dalej certyfikatem APNs).

Podczas interakcji z Apple Push Notification (zwane dalej APNs) usługa sieciowa iOS MDM łączy się z zewnętrznym adresem api.push.apple.com poprzez port 2197 (wychodzący). Dlatego też, usługa sieciowa iOS MDM wymaga dostępu do portu TCP 2197 dla zakresu adresów 17.0.0.0/8. Ze strony urządzenia iOS możliwy jest dostęp do portu TCP 5223 dla zakresu adresów 17.0.0.0/8.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do APN ze strony usługi sieciowej iOS MDM poprzez serwer proxy, na urządzeniu z zainstalowaną usługą sieciową iOS MDM musisz wykonać następujące działania:

 1. Dodaj do rejestru następujące wiersze:
  • W 32-bitowych systemach operacyjnych:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\Connectors\KLIOSMDM\1.0.0.0\Conset

  "ApnProxyHost"="<Nazwa Hosta Proxy>"

  "ApnProxyPort"="<Port Proxy>"

  "ApnProxyLogin"="<Login Proxy>"

  "ApnProxyPwd"="<Hasło Proxy>"

  • W 64-bitowych systemach operacyjnych:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\Connectors\KLIOSMDM\1.0.0.0\Conset

  "ApnProxyHost"="<Nazwa Hosta Proxy>"

  "ApnProxyPort"="<Port Proxy>"

  "ApnProxyLogin"="<Login Proxy>"

  "ApnProxyPwd"="<Hasło Proxy>"

 2. Uruchom ponownie usługę sieciową iOS MDM.

Zobacz również:

Pobieranie certyfikatu APNs

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.