Monitorowanie koloru wskaźnika i rejestrowanych zdarzeń w Konsoli administracyjnej

19 marca 2024

ID 92536

Konsola administracyjna umożliwia szybką ocenę bieżącego stanu Kaspersky Security Center i zarządzanych urządzeń poprzez sprawdzenie wskaźników przypominających sygnalizację świetlną. Kolory wskaźnika są pokazywane w obszarze roboczym węzła Serwer administracyjny, na zakładce Monitorowanie. Zakładka udostępnia sześć paneli informacyjnych z kolorowymi wskaźnikami i zarejestrowanymi zdarzeniami. Wskaźnik to kolorowy, pionowy pasek po lewej stronie panelu. Każdy panel ze wskaźnikiem odpowiada określonym zakresom funkcjonalnym Kaspersky Security Center (patrz tabela poniżej).

Kolory ikony wskaźnika w Konsoli administracyjnej

Nazwa panelu

Zakres funkcji

Wdrażanie

Instalacja Agenta sieciowego i aplikacji zabezpieczających na urządzeniach w sieci organizacji

Schemat zarządzania

Struktura grup administracyjnych. Skanowanie sieci. Reguły przenoszenia urządzeń

Ustawienia ochrony

Funkcjonalność aplikacji zabezpieczającej: stan ochrony, skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania

Aktualizacja

Uaktualnienia i łaty

Monitorowanie

Stan ochrony

Serwer administracyjny

Funkcje Serwera administracyjnego i właściwości

Każdy wskaźnik może przyjąć jeden z czterech kolorów (patrz tabela poniżej). Kolor wskaźnika zależy od aktualnego stanu Kaspersky Security Center i zdarzeń, które zostały zarejestrowane.

Kolory zestawów

Stan

Kolor wskaźnika

Znaczenie koloru wskaźnika

Informacja

Zielony

Nie jest wymagana interwencja administratora.

Ostrzeżenie

Żółty

Wymagana jest interwencja administratora.

Krytyczny

Czerwony

Wystąpiły poważne problemy. W celu rozwiązania tych problemów wymagana jest interwencja administratora.

Informacja

Niebieski

Wydarzenia, które zostały zarejestrowane, nie są związane z potencjalnymi lub rzeczywistymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa zarządzanych urządzeń.

Celem administratora jest zachowanie zielonych kolorów wskaźników na wszystkich panelach informacyjnych, na zakładce Monitorowanie.

Panele informacyjne pokazują również zarejestrowane zdarzenia, które mają wpływ na kolory wskaźnika i stan Kaspersky Security Center (patrz tabela poniżej).

Nazwa, opis i kolory wskaźnika zarejestrowanych zdarzeń

Kolor wskaźnika

Nazwa wyświetlanego typu zdarzenia

Typ zdarzenia

Opis

Czerwony

Licencja utraciła ważność na %1 urządzeniach

IDS_AK_STATUS_LIC_EXPAIRED

Tego typu zdarzenia mają miejsce, gdy licencja komercyjna wygasła.

Raz dziennie Kaspersky Security Center sprawdza, czy licencja na urządzeniach wygasła.

Po wygaśnięciu licencji komercyjnej Kaspersky Security Center zapewnia tylko podstawową funkcjonalność.

Aby kontynuować korzystanie z Kaspersky Security Center, musisz odnowić swoją licencję komercyjną.

Czerwony

Aplikacja zabezpieczająca nie jest uruchomiona na %1 urządzeniach

IDS_AK_STATUS_AV_NOT_RUNNING

Zdarzenia tego typu występują, gdy aplikacja zabezpieczająca zainstalowana na urządzeniu nie jest uruchomiona.

Upewnij się, że Kaspersky Endpoint Security jest uruchomiony na urządzeniu.

Czerwony

Ochrona jest wyłączona na %1 urządzeniach

IDS_AK_STATUS_RTP_NOT_RUNNING

Zdarzenia tego typu występują, gdy aplikacja zabezpieczająca na urządzeniu jest wyłączona na dłużej niż określony przedział czasu.

Sprawdź aktualny stan ochrony w czasie rzeczywistym na urządzeniu i upewnij się, że wszystkie potrzebne składniki ochrony są włączone.

Czerwony

Na urządzeniach wykryto oprogramowanie zawierające luki

IDS_AK_STATUS_VULNERABILITIES_FOUND

Zdarzenia tego typu występują, gdy zadanie Znajdź luki i wymagane aktualizacje wykryje luki o priorytecie określonym w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu.

Zobacz listę dostępnych aktualizacji w podfolderze Aktualizacje oprogramowania znajdującym się w folderze Zarządzanie aplikacjami. Ten folder zawiera listę aktualizacji pobranych przez Serwer administracyjny dla aplikacji Microsoft i innych producentów oprogramowania, które mogą być przesyłane na urządzenia.

Po przejrzeniu informacji o dostępnych aktualizacjach, zainstaluj je na urządzeniu.

Czerwony

Na Serwerze administracyjnym zostały zarejestrowane zdarzenia krytyczne

IDS_AK_STATUS_EVENTS_OCCURED

Zdarzenia tego typu występują po wykryciu krytycznych zdarzeń Serwera administracyjnego.

Sprawdź listę zdarzeń przechowywaną na Serwerze administracyjnym, a następnie napraw krytyczne zdarzenia jedno po drugim.

Czerwony

W zdarzeniach na Serwerze administracyjnym zostały zarejestrowane błędy

IDS_AK_STATUS_ERROR_EVENTS_OCCURED

Zdarzenia tego typu występują, gdy po stronie Serwera administracyjnego są rejestrowane nieoczekiwane błędy.

Sprawdź listę zdarzeń przechowywaną na Serwerze administracyjnym, a następnie napraw błędy jeden po drugim.

Czerwony

Utracono połączenie z %1 urządzeniami

IDS_AK_STATUS_ADM_LOST_CONTROL1

Zdarzenia tego typu występują w przypadku utraty połączenia między Serwerem administracyjnym a urządzeniem.

Wyświetl listę rozłączonych urządzeń i spróbuj połączyć je ponownie.

Czerwony

%1 urządzeń od dłuższego czasu nie nawiązało połączenia z Serwerem administracyjnym

IDS_AK_STATUS_ADM_NOT_CONNECTED1

Zdarzenia tego typu występują, gdy urządzenie nie nawiązało połączenia z Serwerem administracyjnym w określonym przedziale czasu, ponieważ urządzenie było wyłączone.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone i że Agent sieciowy jest uruchomiony.

Czerwony

Liczba urządzeń posiadających stan inny niż OK: %1

IDS_AK_STATUS_HOST_NOT_OK

Zdarzenia tego typu występują, gdy stan OK urządzenia podłączonego do Serwera administracyjnego zmienia się na Krytyczny lub Ostrzeżenie.

Możesz rozwiązać problem za pomocą narzędzia do zdalnej diagnostyki Kaspersky Security Center.

Czerwony

Bazy danych są nieaktualne na: %1 urządzeniach

IDS_AK_STATUS_UPD_HOSTS_NOT_UPDATED

Zdarzenia tego typu występują, gdy antywirusowe bazy danych nie zostały zaktualizowane na urządzeniu w określonym przedziale czasu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować bazy danych Kaspersky.

Czerwony

Urządzenia, na których wyszukiwanie aktualizacji systemu Windows nie było wykonywane od dłuższego czasu: %1

IDS_AK_STATUS_WUA_DATA_OBSOLETE

Zdarzenia tego typu występują, gdy zadanie Wykonaj synchronizację usługi Windows Update nie zostało uruchomione w określonym przedziale czasu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zsynchronizować aktualizacje z Windows Update z Serwerem administracyjnym.

Czerwony

%1 – liczba wtyczek, które muszą zostać zainstalowane dla Kaspersky Security Center

IDS_AK_STATUS_PLUGINS_REQUIRED2

Zdarzenia tego typu występują, gdy zachodzi potrzeba zainstalowania dodatkowych wtyczek dla aplikacji Kaspersky.

Pobierz i zainstaluj wymagane wtyczki administracyjne dla aplikacji Kaspersky ze strony Pomocy technicznej Kaspersky.

Czerwony

Wykryto aktywne zagrożenia na %1 urządzeń

IDS_AK_STATUS_NONCURED_FOUND

Zdarzenia tego typu mają miejsce w przypadku wykrycia aktywnych zagrożeń na zarządzanych urządzeniach.

Wyświetl informacje o wykrytych zagrożeniach, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami.

Czerwony

Zadanie %1 zostało zakończone z błędem

IDS_AK_STATUS_TASK_FAILED

Zdarzenia tego typu występują, gdy wykonanie zadania kończy się błędem.

Sprawdź właściwości zadania, a następnie ponownie skonfiguruj zadanie.

Czerwony

Wykryto zbyt wiele wirusów na: %1 urządzeń

IDS_AK_STATUS_TOO_MANY_THREATS

Zdarzenia tego typu mają miejsce w przypadku wykrycia wirusów na zarządzanych urządzeniach.

Wyświetl informacje o wykrytych wirusach, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami.

Czerwony

Epidemia wirusa

IDS_AK_STATUS_VIRUS_OUTBREAK

Zdarzenia tego typu występują, gdy liczba szkodliwych obiektów, wykrytych na kilku zarządzanych urządzeniach przekracza wartość progową w krótkim przedziale czasu.

Wyświetl informacje o wykrytych zagrożeniach, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami.

Czerwony

Bazy danych znajdujące się w repozytorium nie były od dłuższego czasu aktualizowane

IDS_AK_STATUS_UPD_SERVER_NOT_UPTODATE

Zdarzenia tego typu występują, gdy antywirusowe bazy danych nie zostały zaktualizowane na urządzeniu przez dwa dni.

Sprawdź częstotliwość aktualizacji antywirusowych baz danych, a następnie zaktualizuj antywirusowe bazy danych.

Żółty

Bazy danych znajdujące się w repozytorium nie były od dłuższego czasu aktualizowane

IDS_AK_STATUS_UPD_SERVER_NOT_UPTODATE

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy antywirusowe bazy danych nie były aktualizowane na urządzeniu dłużej niż jeden dzień, ale krócej niż dwa dni.

Sprawdź częstotliwość aktualizacji antywirusowych baz danych, a następnie zaktualizuj antywirusowe bazy danych.

Żółty

Na urządzeniach wykryto konflikt nazw NetBIOS

IDS_AK_STATUS_ADM_NAME_CONFLICT

Zdarzenia tego typu występują, gdy urządzenia mają te same nazwy NetBIOS.

Zmień nazwy urządzeń.

Żółty

Na %s urządzeń szyfrowanie danych zostało przełączone na stan określony w kryteriach wykrywania stanu urządzenia

IDS_AK_STATUS_ENCRYPTION_FAULTS_FOUND

Zdarzenia tego typu mają miejsce w przypadku niepowodzenia szyfrowania danych na zarządzanych urządzeniach.

 

Żółty

Licencja %1 wygasa za %2 dni

IDS_AK_STATUS_LIC_EXPAIRING

Zdarzenia tego typu mają miejsce w momencie wygaśnięcia licencji na urządzeniu za określoną liczbę dni.

Aby kontynuować korzystanie z Kaspersky Security Center, musisz odnowić swoją licencję komercyjną.

Żółty

Nieprzypisane urządzenia, na których jest zainstalowany Agent sieciowy: %1

IDS_AK_STATUS_NAGENTS_IN_UNASSIGNED

Zdarzenia tego typu mają miejsce w momencie wykrycia w sieci nowych urządzeń.

Przenieś urządzenia za pomocą Agenta sieciowego do grup zarządzanych urządzeń.

Żółty

Agenci sieciowi na %1 urządzeniu (urządzeniach) nie mogą działać przed ponownym uruchomieniem. Poprzednio ten stan to %2

IDS_AK_STATUS_NAGENTS_NOT_RUNNING_UNTIL_REBOOT

Zdarzenia tego typu występują, gdy na urządzeniach nie jest uruchomiony Agent sieciowy.

Uruchom urządzenia ponownie.

Żółty

Wykryte pliki należy przesłać do Kaspersky w celu dalszej analizy

IDS_AK_STATUS_NEW_APS_FILE_APPEARED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy pliki, które prawdopodobnie są zainfekowane wirusami, zostaną wykryte i przeniesione do Kwarantanny.

Wyślij pliki do Kaspersky w celu dalszej analizy.

Żółty

Zarządzane urządzenia: %1. Aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana na: %2 urządzeniach

IDS_AK_STATUS_NO_AV

Zdarzenia tego typu występują, gdy Kaspersky Endpoint Security nie jest zainstalowany na wszystkich zarządzanych urządzeniach.

Zainstaluj Kaspersky Endpoint Security na wszystkich zarządzanych urządzeniach.

Żółty

Zadanie instalacyjne %1 zostało zakończone pomyślnie na %2 urządzeń; wymagane jest ponowne uruchomienie na %3 urządzeniach

IDS_AK_STATUS_RI_NEED_REBOOT

Zdarzenia tego typu występują, gdy Kaspersky Endpoint Security został właśnie zainstalowany na zarządzanych urządzeniach.

Uruchom ponownie urządzenia po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security.

Żółty

Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania nie było wykonywane od dłuższego czasu na %1 urządzeń

IDS_AK_STATUS_SCAN_LATE

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy konieczne jest wykonanie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na zarządzanych urządzeniach.

Uruchom skanowanie antywirusowe.

Żółty

Urządzenia z wykrytymi lukami w oprogramowaniu: %1

IDS_AK_STATUS_VULNERABLE_HOSTS_FOUND

Zdarzenia tego typu mają miejsce w przypadku wykrycia luk na zarządzanym urządzeniu.

Przeglądaj informacje o wykrytych lukach i napraw je.

Zielony

Zarządzanych urządzeń: %3. Wykrytych nieprzypisanych urządzeń: %1

IDS_AK_STATUS_ADM_OK1

Zdarzenia tego typu mają miejsce w przypadku wykrycia nowych urządzeń w grupach administracyjnych.

Zielony

Aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana na wszystkich zarządzanych urządzeniach

IDS_AK_STATUS_DEPLOYMENT_OK

Zdarzenia tego typu występują, gdy Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na wszystkich zarządzanych urządzeniach.

Zielony

Kaspersky Security Center działa poprawnie

IDS_AK_STATUS_GENERAL_OK

Zdarzenia tego typu występują, gdy Kaspersky Security Center działa poprawnie.

Zielony

Aplikacja zabezpieczająca w czasie rzeczywistym nie jest zainstalowana

IDS_AK_STATUS_RTP_NA

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy na zarządzanych urządzeniach nie jest zainstalowana aplikacja antywirusowa.

Zielony

Ochrona jest włączona

IDS_AK_STATUS_RTP_OK

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy na zarządzanych urządzeniach włączona jest ochrona w czasie rzeczywistym.

Zielony

Aplikacja zabezpieczająca nie jest zainstalowana

IDS_AK_STATUS_SCAN_NA

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy na zarządzanych urządzeniach nie jest zainstalowana aplikacja antywirusowa.

Zielony

Skanowanie złośliwego oprogramowania odbywa się zgodnie z harmonogramem

IDS_AK_STATUS_SCAN_OK

Zdarzenia tego typu występują, gdy zadanie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania działa zgodnie z harmonogramem.

Zielony

Repozytorium aktualizacji zostało ostatnio zaktualizowane: %1

IDS_AK_STATUS_UPD_OK

Zdarzenia tego typu występują podczas aktualizacji repozytorium aktualizacji.

Niebieski

Bazy danych znajdujące się w repozytorium nie były od dłuższego czasu aktualizowane

IDS_AK_STATUS_UPD_SERVER_NOT_UPTODATE

Zdarzenia tego typu mają miejsce podczas aktualizacji antywirusowych baz danych w ciągu dnia.

Niebieski

Zaakceptowane oświadczenie Kaspersky Security Network jest nieaktualne

IDS_AK_STATUS_ACCEPTED_KSN_AGREEMENT_OBSOLETE

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy oświadczenie Kaspersky Security Network staje się nieaktualne.

Niebieski

Aktualizacje oprogramowania Kaspersky nie zostały zatwierdzone

IDS_AK_STATUS_APPLICABLE_KL_PATCHES_NOT_APPROVED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy administrator nie zatwierdził jeszcze odpowiednich poprawek dla zarządzanych aplikacji Kaspersky.

Niebieski

Aktualizacje aplikacji Kaspersky zostały wycofane

IDS_AK_STATUS_APPLICABLE_KL_PATCHES_REVOKED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy administrator nie odrzucił jeszcze wycofanych poprawek.

Niebieski

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania mobilnego Kaspersky nie została zaakceptowana

IDS_AK_STATUS_KL_MOBILE_EULAS_NOT_ACCEPTED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy administrator nie zaakceptował jeszcze Umowy licencyjnej użytkownika końcowego oprogramowania mobilnego Kaspersky.

Niebieski

Umowa licencyjna użytkownika końcowego dotycząca aktualizacji oprogramowania Kaspersky nie została zaakceptowana

IDS_AK_STATUS_KL_PATCHES_EULAS_NOT_ACCEPTED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy administrator nie zaakceptował jeszcze Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dotyczącej aktualizacji oprogramowania Kaspersky.

Niebieski

Oświadczenie Kaspersky Security Network dotyczące aktualizacji oprogramowania Kaspersky nie zostało zaakceptowane

IDS_AK_STATUS_KL_PATCHES_KSN_AGREEMENTS_NOT_ACCEPTED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy administrator nie zaakceptował jeszcze Oświadczenia Kaspersky Security Network dotyczącego aktualizacji oprogramowania Kaspersky.

Niebieski

Aby zainstalować aktualizacje, konieczne jest zaakceptowanie Umowy licencyjnej

IDS_AK_STATUS_NEED_ACCEPT_EULA

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy dostępne są do zainstalowania nowe aktualizacje, ale administrator nie zaakceptował jeszcze Umowy licencyjnej.

Niebieski

Dostępne są nowe wersje aplikacji Kaspersky

IDS_AK_STATUS_NEW_DISTRIBUTIVES_AVAILABLE

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy na zarządzanych urządzeniach dostępne są nowe wersje aplikacji Kaspersky do instalacji.

Niebieski

Dostępne są aktualizacje elementów Kaspersky Security Center

IDS_AK_STATUS_NEW_KSC_VERSIONS_AVAILABLE

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy dostępne są aktualizacje elementów Kaspersky Security Center.

Niebieski

Dostępne są aktualizacje aplikacji Kaspersky

IDS_AK_STATUS_NEW_VERSIONS_AVAILABLE

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy dostępne są aktualizacje aplikacji Kaspersky.

Niebieski

Zadanie instalacji aplikacji %1 zostało zakończone pomyślnie na %2 urządzeń, nie powiodło się na %3 urządzeń

IDS_AK_STATUS_RI_FAILED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy zadanie instalacji aplikacji zainstalowało oprogramowanie tylko na niektórych urządzeniach w określonej puli.

Niebieski

Uruchamianie zadania zdalnej instalacji — %1 (%2%%)

IDS_AK_STATUS_RI_RUNNING

Zdarzenia tego typu występują, gdy zadanie wdrażania jest uruchomione na zarządzanych urządzeniach.

Niebieski

Pełne skanowanie nigdy nie zostało wykonane na %1 urządzeń

IDS_AK_STATUS_SCAN_NOT_SCANNED

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy na określonej liczbie urządzeń nie zostało nigdy wykonane pełne skanowanie.

Niebieski

Uruchamianie zadania pobierania aktualizacji (postęp: %1%%)

IDS_AK_STATUS_UPD_SRV_UPDATE_IN_PROGRESS

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy na zarządzanych urządzeniach uruchomione jest zadanie pobierania aktualizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.