Informacje o wymuszonej synchronizacji

19 marca 2024

ID 92540

Chociaż Kaspersky Security Center automatycznie synchronizuje stan, ustawienia, zadania i profile dla zarządzanych urządzeń, to w niektórych przypadkach administrator musi dokładnie wiedzieć, czy dla określonego urządzenia w danym momencie została już przeprowadzona synchronizacja.

W menu kontekstowym zarządzanych urządzeń w Konsoli administracyjnej urządzenia element menu Wszystkie zadania zawiera polecenie Wymuś synchronizację. Jeśli Kaspersky Security Center 14.2 wykona to polecenie, Serwer administracyjny podejmie próbę nawiązania połączenia z urządzeniem. Jeśli ta próba zakończy się pomyślnie, zostanie wykonana wymuszona synchronizacja. W innym przypadku synchronizacja zostanie wymuszona dopiero po kolejnym zaplanowanym połączeniu nawiązanym pomiędzy Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym.

Zobacz również:

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.