Zarządzanie profilami Exchange ActiveSync

19 marca 2024

ID 92544

Po zainstalowaniu serwera urządzeń mobilnych Exchange, w sekcji Skrzynki pocztowe okna właściwości Serwera możesz wyświetlić informacje dotyczące kont serwera Microsoft Exchange Server, które zostały pobrane poprzez przeszukiwanie aktualnej domeny lub lasu domeny.

Dodatkowo, w oknie właściwości serwera urządzeń mobilnych Exchange możesz użyć następujących przycisków:

  • Zmień profile umożliwia otwarcie okna Profile zasad, które zawiera listę profili pobranych z serwera Microsoft Exchange Server. W tym oknie możesz utworzyć, zmodyfikować lub usunąć profile Exchange ActiveSync. Okno Profile zasad jest prawie takie samo jak okno do modyfikowania profilu w Konsoli zarządzania programu Exchange.
  • Przypisz profile do urządzeń mobilnych — umożliwia przypisanie wybranego profilu Exchange ActiveSync do jednego lub kilku kont.
  • Włącz/wyłącz ActiveSync — umożliwia włączenie lub wyłączenie Exchange ActiveSync HTTP dla jednego lub kilku kont.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.