Praca z urządzeniami EAS

19 marca 2024

ID 92546

Urządzenia wykryte poprzez skanowanie serwera Microsoft Exchange Server zostaną dodane do standardowej listy urządzeń, która znajduje się w węźle Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, w folderze Urządzenia mobilne.

Jeśli chcesz, żeby w folderze Urządzenia mobilne były wyświetlane tylko urządzenia Exchange ActiveSync (zwane również urządzeniami EAS), filtruj listę urządzeń, klikając odnośnik Exchange ActiveSync (EAS), który znajduje się nad tą listą.

Urządzeniami EAS można zarządzać przy użyciu poleceń. Na przykład, polecenie Przywróć ustawienia fabryczne umożliwia usunięcie wszystkich danych z urządzenia i przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Polecenie jest przydatne, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione i będziesz chciał zapobiec uzyskaniu danych firmowych i osobowych przez pracowników firm trzecich.

Jeśli wszystkie dane zostały usunięte z urządzenia, zostaną ponownie usunięte przy kolejnym połączeniu urządzenia z serwerem Microsoft Exchange Server. Wykonanie polecenia będzie powtarzane, aż do usunięcia urządzenia z listy urządzeń. To zachowanie jest spowodowane przez zasady działania serwera Microsoft Exchange Server.

Aby usunąć urządzenie EAS z listy, w menu kontekstowym urządzenia wybierz Usuń. Jeśli konto Exchange ActiveSync nie zostało usunięte z urządzenia EAS, urządzenie to pojawi się ponownie na liście urządzeń po kolejnej synchronizacji urządzenia z serwerem Microsoft Exchange Server.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.