Wysyłanie poleceń na urządzenie

19 marca 2024

ID 92556

W celu wysłania polecenia na urządzenie iOS MDM:

  1. W Konsoli administracyjnej otwórz węzeł Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
  2. Wybierz folder Urządzenia mobilne.
  3. W folderze Urządzenia mobilne wybierz urządzenie mobilne, na które mają zostać wysłane polecenia.
  4. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Pokaż raport poleceń.
  5. Z wyświetlonej listy wybrać polecenie, które ma zostać wysłane na urządzenie mobilne.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.