Informacje o terminarzu połączenia

15 lutego 2024

ID 94301

W oknie właściwości Agenta sieciowego, w sekcji Łączność, w podsekcji Terminarz połączeń możesz określić przedziały czasu, w trakcie których Agent sieciowy prześle dane do Serwera administracyjnego.

Połącz, gdy jest to konieczne. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, połączenie jest nawiązywane, gdy Agent sieciowy musi wysłać dane na Serwer administracyjny.

Połącz w określonych przedziałach czasu. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Agent sieciowy łączy się z Serwerem administracyjnym w określonym czasie. Możesz dodać kilka przedziałów czasu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.