Dodawanie użytkownika do grupy

19 marca 2024

ID 98446

W celu dodania użytkownika do grupy:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Konta użytkowników.

    Domyślnie folder Konta użytkowników jest podfolderem folderu Zaawansowane.

  2. Na liście grup i kont użytkowników wskaż grupę, do której chcesz dodać użytkownika.
  3. W oknie właściwości grupy wybierz sekcję Użytkownicy grupy i kliknij przycisk Dodaj.

    Zostanie otwarte okno z listą użytkowników.

  4. Na liście wskaż użytkownika, którego chcesz włączyć do grupy.
  5. Kliknij OK.

Użytkownik zostaje dodany do grupy i wyświetlony na liście użytkowników grupy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.