Tworzenie certyfikatu dla pakietów instalacyjnych aplikacji

19 marca 2024

ID 98718

W celu utworzenia certyfikatu dla pakietu instalacyjnego aplikacji:

 1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.

  Domyślnie folder Zdalna instalacja to podfolder folderu Zaawansowane.

 2. Z menu kontekstowego folderu Pakiety instalacyjne wybierz Zaawansowane.

  To spowoduje otwarcie okna właściwości folderu Pakiety instalacyjne.

 3. W oknie właściwości folderu Pakiety instalacyjne wybierz sekcję Podpisz pakiety autonomiczne.
 4. W sekcji Podpisz pakiety autonomiczne kliknij przycisk Określ.

  Okno Certyfikat.

 5. W polu Typ certyfikatu określ typ certyfikatu - publiczny lub prywatny:
  • Jeśli wybrana jest wartość Kontener PKCS #12, określ plik certyfikatu i hasło.
  • Jeśli wybrana jest wartość Certyfikat X.509:
   1. Określ plik klucza prywatnego (z rozszerzeniem *.prk lub *.pem).
   2. Określ hasło dla klucza prywatnego.
   3. Określ plik klucza publicznego (z rozszerzeniem *.cer).
 6. Kliknij OK.

Zostanie utworzony certyfikat dla pakietu instalacyjnego aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.