Dodawanie urządzeń mobilnych iOS do listy zarządzanych urządzeń

17 lipca 2024

ID 99423

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Aby dodać urządzenie mobilne iOS do listy zarządzanych urządzeń, współdzielony certyfikat musi zostać pobrany i zainstalowany na tym urządzeniu. Certyfikaty współdzielone są używane przez Serwer administracyjny do identyfikowania urządzeń mobilnych. Współdzielony certyfikat dla urządzenia mobilnego iOS jest dostarczany w obrębie profilu iOS MDM. Po dostarczeniu i zainstalowaniu współdzielonego certyfikatu na urządzeniu mobilnym, urządzenie pojawi się na liście zarządzanych urządzeń.

Kaspersky nie wspiera już Kaspersky Safe Browser.

Możesz dodać urządzenia mobilne użytkowników do listy zarządzanych urządzeń przy użyciu kreatora podłączania urządzenia mobilnego.

W celu połączenia urządzenia iOS z Serwerem administracyjnym przy użyciu certyfikatu współdzielonego:

 1. Uruchom kreator podłączania urządzenia mobilnego w jeden z następujących sposobów:
  • Użyj menu kontekstowego z folderu Konta użytkowników:
   1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zaawansowane i wybierz podfolder Konta użytkowników.
   2. W obszarze roboczym folderu Konta użytkowników wybierz użytkowników, grupy bezpieczeństwa lub grupy bezpieczeństwa Active Directory, dla których chcesz dodać urządzenia mobilne do listy zarządzanych urządzeń.
   3. Kliknij prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego konta użytkownika wybierz Dodaj urządzenie mobilne.

    Zostanie uruchomiony kreator podłączania urządzenia mobilnego.

  • W obszarze roboczym folderu Urządzenia mobilne kliknij przycisk Dodaj urządzenie mobilne.
   1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, z którego wybierz podfolder Urządzenia mobilne.
   2. W obszarze roboczym podfolderu Urządzenia mobilne kliknij przycisk Dodaj urządzenie mobilne.

    Zostanie uruchomiony kreator podłączania urządzenia mobilnego.

 2. W oknie System operacyjny kreatora, jako typ systemu operacyjnego wskaż iOS.
 3. Na stronie Wybieranie Serwera iOS MDM wybierz serwer iOS MDM.
 4. W oknie Wybierz użytkowników, których urządzeniami mobilnymi chcesz zarządzać wybierz użytkowników, grupy bezpieczeństwa lub grupy bezpieczeństwa Active Directory, których urządzenia mobilne chcesz dodać do listy zarządzanych urządzeń.

  Ten krok jest pomijany, jeśli uruchamiasz kreator, wybierając element Dodaj urządzenie mobilne w menu kontekstowym folderu Konta użytkowników.

  Jeśli chcesz dodać nowe konto użytkownika do listy, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź właściwości konta użytkownika w otwartym oknie. Jeśli chcesz zmodyfikować lub przejrzeć właściwości konta użytkownika, wybierz konto użytkownika z listy i kliknij przycisk Właściwości.

 5. W oknie Źródło certyfikatu określ metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:
  • Wystaw certyfikat przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego
  • Określ plik certyfikatu
 6. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail:
  • Pokaż odnośnik w kreatorze
  • Wyślij odnośnik do użytkownika
 7. W oknie Wynik kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie kreatora.

Profil iOS MDM jest automatycznie publikowany na Kaspersky Security Center Web Server. Użytkownik urządzenia mobilnego odbiera powiadomienie z odnośnikiem do pobrania profilu iOS MDM z Serwera sieciowego. Użytkownik klika odnośnik. System operacyjny urządzenia mobilnego wyświetli pytanie o zaakceptowanie instalacji profilu iOS MDM. Użytkownik musi wyrazić zgodę na zainstalowanie profilu iOS MDM przed pobraniem profilu iOS MDM na urządzenie mobilne. Po pobraniu profilu iOS MDM i zsynchronizowaniu urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym, urządzenie zostanie wyświetlone w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Aby użytkownik mógł przejść na Kaspersky Security Center Web Server, korzystając z odnośnika, na urządzeniu mobilnym powinno być możliwe nawiązanie połączenia z Serwerem administracyjnym poprzez port 8061.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.