Zawartość plików śledzenia, plików zrzutów i plików ustawień

12 kwietnia 2023

ID 171494

Uwaga: Dostęp do wszystkich plików opisanych w tej sekcji może zostać uzyskany przez administratora systemu komputera i właściciela konta komputera z zainstalowanym programem Kaspersky VPN.

1. Pliki śladowe

Pliki śledzenia zawierają następujące informacje o zdarzeniach występujących podczas działania Kaspersky VPN. Pliki śledzenia są przechowywane lokalnie na komputerze w następujących folderach: ~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/.

Ślady znajdują się w następujących plikach:

 • ksec_agent_<znacznik czasu>.log
 • ksec_app_<znacznik czasu>.log
 • ksec_daemon_<znacznik czasu>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<znacznik czasu>.log

Pliki śledzenia mogą zawierać następujące informacje:

 • Informacje o urządzeniu i systemie operacyjnym (unikatowy identyfikator urządzenia, typ urządzenia, adresy MAC urządzeń sieciowych, typ systemu operacyjnego, wersja systemu operacyjnego)
 • Informacje o aplikacji załadowanej przez użytkownika (adres URL, atrybuty, rozmiar pliku, informacje o procesie, który załadował plik)
 • Informacje o uruchomionych aplikacjach i ich modułach
 • Informacje o działaniu aplikacji i jej modułach
 • Informacje dotyczące błędów i wykorzystania interfejsu graficznego zainstalowanej aplikacji Kaspersky
 • Informacje o połączeniach sieciowych i ustawieniach sieci: adres IP zdalnego komputera i komputera użytkownika, adres IP serwerów DNS, adres MAC punktu dostępowego, nazwa sieci, siła sygnału, numery portów użytych do nawiązania połączenia, protokół sieciowy, stan połączenia w momencie wygenerowania pliku, reputacja sieci, ustawienia serwera proxy – suma kontrolna nazwy użytkownika/hasła
 • Informacje dotyczące ustawień połączenia z serwerami Kaspersky
 • Informacje o połączeniach z serwerami Pango
 • Informacje o typie licencji (typ licencji, region)
 • Informacje o pakietach sieciowych odebranych przez komputer i wysłanych z komputera przez sieć telekomunikacyjną
 • Informacje o wysyłanych i odbieranych wiadomościach e-mail oraz wiadomościach komunikatorów
 • Informacje o My Kaspersky: informacje o nazwach użytkowników i hasłach do stron internetowych oraz zawartość plików cookie
 • Certyfikat publiczny serwera
 • Informacje o ustawieniach regionalnych języka, ID oprogramowania, dostosowaniu oprogramowania, wersji oprogramowania, unikatowy ID instalacji oprogramowania, unikatowy ID komputera

Pliki śledzenia zawierają tylko informacje niezbędne do rozwiązania problemów z aplikacją. Kaspersky używa plików śledzenia do badania przypadków związanych z błędami pojawiającymi się podczas działania Kaspersky VPN.

Domyślnie, tworzenie plików śledzenia jest wyłączone. Generowanie plików śledzenia można włączyć w ustawieniach aplikacji.

Pliki śledzenia można wysyłać do Kaspersky tylko ręcznie. Kaspersky VPN nie wysyła plików śledzenia do Kaspersky automatycznie.

Możesz wybrać sposób wysłania plików śledzenia do Kaspersky.

Przed wysłaniem plików śledzenia do Kaspersky, sprawdź ich zawartość.

Ważne: Pliki śledzenia mogą zawierać informacje osobiste lub dane wrażliwe. Wysyłając pliki śledzenia do Kaspersky, wyrażasz zgodę na dostarczenie Kaspersky wszystkich danych znajdujących się w wysyłanych plikach śledzenia oraz zgadzasz się na metodę użytą do ich wysłania.

2. Pliki zrzutów

Pliki zrzutów zawierają wszystkie informacje o pamięci roboczej procesów aplikacji w momencie tworzenia zrzutu. Pliki zrzutów mogą zawierać poufne dane.

Pliki zrzutów są generowane przez system operacyjny i są wysyłane na serwery Apple tylko za Twoją zgodą. Przed wysłaniem pliku zrzutu, sprawdź jego zawartość.

3. Dodatkowe pliki

Kaspersky VPN tworzy także dodatkowe pliki ustawień, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Te pliki mogą zawierać informacje niezbędne do działania Oprogramowania: ustawienia, wewnętrzne bazy danych, pliki konfiguracyjne.

Specjaliści z obsługi klienta mogą poprosić o dostarczenie dodatkowych plików w celu skrócenia czasu przetwarzania zgłoszeń związanych z błędami w Oprogramowaniu. Użytkownik wysyła te dane ręcznie na prośbę specjalisty z obsługi klienta.

Wysyłając dodatkowe pliki ustawień do obsługi klienta, wyrażasz zgodę na dostarczenie wszystkich danych znajdujących się w tych plikach oraz zgadzasz się na metodę użytą do ich wysłania. Przed wysłaniem tych plików, sprawdź ich zawartość.

Te dodatkowe pliki mogą zawierać następujące informacje:

 • Ustawienia serwera proxy – sumę kontrolną nazwy użytkownika i hasła
 • Dane uwierzytelniające do nawiązania połączenia z My Kaspersky
 • Nazwy sieci Wi‑Fi, dla których reguły włączania bezpiecznego połączenia są konfigurowane

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.