Informacje o ochronie transakcji finansowych oraz zakupów online

3 października 2023

ID 110417

Aby chronić poufne dane wprowadzane na stronach internetowych banków i systemów płatności (na przykład numery kart płatniczych i hasła dostępu do usług bankowości elektronicznej) oraz zapobiec kradzieży aktywów podczas dokonywania płatności w internecie, Kaspersky Small Office Security oferuje użytkownikowi otwieranie takich stron w Bezpiecznej przeglądarce. Jeśli wybierzesz opcję otwierania strony internetowej bez Bezpiecznej przeglądarki, Kaspersky Small Office Security nie wyświetli monitu o otwarcie tej strony internetowej w Bezpiecznej przeglądarce przez następne 50 minut.

Bezpieczna przeglądarka jest specjalnym trybem działania przeglądarki, zaprojektowanym do ochrony danych podczas korzystania ze stron internetowych banków i systemów płatności. Bezpieczna przeglądarka jest odizolowanym środowiskiem zapobiegającym wstrzyknięciu kodu do procesu Bezpiecznej przeglądarki przez inne aplikacje. Kaspersky Small Office Security tworzy specjalne profile dla przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome, aby blokować wpływ dodatków innych firm na działanie Bezpiecznej przeglądarki. Aplikacja nie wpływa na Twoje dane, które przeglądarki mogą zapisywać w profilach dla nich utworzonych.

Przy pierwszym otwarciu Bezpiecznej przeglądarki zostanie wyświetlony monit o skopiowanie danych, ustawień i wtyczek z głównej przeglądarki. Po zakończeniu migracji danych Kaspersky Small Office Security nie będzie synchronizować głównej przeglądarki i Bezpiecznej przeglądarki. Oznacza to na przykład, że dane usunięte z głównej przeglądarki pozostaną w Bezpiecznej przeglądarce. W takim przypadku należy podjąć kroki w celu usunięcia tych samych danych z Bezpiecznej przeglądarki.

Jeśli korzystasz z Microsoft Edge opartym na Chromium, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Bezpieczna przeglądarka jest otwierana w nowym oknie.

Aplikacja używa rozszerzenia Kaspersky Protection do zapewnienia funkcji Bezpiecznej przeglądarki.

Przeglądarki, które nie spełniają wymagań oprogramowania, nie działają w trybie Bezpieczna przeglądarka. Zamiast tych przeglądarek albo Microsoft Edge oparty na Chromium albo też inna przeglądarka skonfigurowana w ustawieniach aplikacji uruchamia się w trybie Bezpiecznej przeglądarki.

Niemożliwe jest uruchomienie Bezpiecznej przeglądarki w następujących przypadkach:

 • Pole Włącz Autoochronę zostanie odznaczone w oknie Ustawienia Autoochrony w sekcji, Ustawienia zabezpieczeńAutoochrona.
 • Javascript jest wyłączony w przeglądarce.

Uruchamianie Bezpiecznej przeglądarki w Yandex Browser

Kaspersky Small Office Security obsługuje bezpieczne transakcje finansowe w Yandex Browser z pewnymi ograniczeniami. Aby uruchomić Bezpieczną przeglądarkę, aplikacja wstrzykuje specjalny skrypt w stronę internetową (i ruch sieciowy). Rozszerzenie Kaspersky Protection jest niedostępne. Komponenty Surfowanie incognito i Blokowanie banerów działają, ale nie mogą być skonfigurowane w Yandex Browser.

Możliwości Bezpiecznej przeglądarki

W trybie Bezpieczna przeglądarka aplikacja chroni przed następującymi typami zagrożeń:

 • Niezaufane moduły. Aplikacja uruchamia skanowanie w poszukiwaniu niezaufanych modułów za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa banku lub systemu płatności.
 • Rootkity. Podczas otwierania Bezpiecznej przeglądarki aplikacja uruchamia skanowanie w poszukiwaniu rootkitów.
 • Nieprawidłowe certyfikaty stron internetowych banków lub systemów płatności. Aplikacja sprawdza certyfikaty, gdy odwiedzana jest strona internetowa banku lub systemu płatności. Sprawdzanie odbywa się z użyciem baz danych złamanych certyfikatów.

Stan Bezpiecznej przeglądarki

W momencie otwarcia strony internetowej w Bezpiecznej przeglądarce na obramowaniu okna przeglądarki pojawia się ramka. Kolor ramki odzwierciedla stan ochrony.

Ramka okna przeglądarki może wyświetlać następujące wskaźniki koloru:

 • Zielona ramka. Oznacza, że wszystkie skanowania zostały wykonane pomyślnie. Możesz dalej korzystać z Bezpiecznej przeglądarki.
 • Żółta ramka. Oznacza, że skanowania wykazały problemy z bezpieczeństwem, które muszą zostać rozwiązane.

  Aplikacja wykrywa następujące zagrożenia i problemy z bezpieczeństwem:

  • Niezaufany moduł. Wymagane jest przeprowadzenie skanowania komputera i leczenia.
  • Rootkit. Wymagane jest przeprowadzenie skanowania komputera i leczenia.
  • Nieprawidłowy certyfikat strony internetowej banku lub systemu płatności.

  Jeśli nie wyeliminujesz wykrytych zagrożeń, nie będzie można zagwarantować bezpieczeństwa sesji połączenia ze stroną banku lub systemu płatności. Zdarzenia dotyczące uruchamiania i używania Bezpiecznej przeglądarki ze zmniejszoną ochroną są zapisywane w dzienniku zdarzeń Microsoft Windows.

Informacje o ochronie przed tworzeniem zrzutów ekranu

Aby chronić dane podczas przeglądania chronionych stron internetowych, Kaspersky Small Office Security zapobiega przed tworzeniem nieautoryzowanych zrzutów ekranu przez oprogramowanie szpiegujące. Ochrona przed tworzeniem zrzutów ekranu jest domyślnie włączona. Ochrona przed wykonywaniem zrzutów ekranu jest uruchomiona nawet wtedy, gdy wirtualizacja sprzętu jest wyłączona.

Informacje o ochronie danych znajdujących się w schowku

Kaspersky Small Office Security blokuje nieautoryzowany dostęp, który próbują uzyskać aplikacje, podczas wykonywania płatności online, aby zapobiec kradzieży danych przez przestępców. Blokowanie jest dostępne, jeśli niezaufana aplikacja próbuje uzyskać dostęp do schowka. Jeśli kopiowanie danych z jednego okna aplikacji do drugiego odbywa się ręcznie (np. z Notatnika do okna edytora tekstu), dostęp do schowka jest dozwolony.

Ochrona schowka nie działa, jeśli wirtualizacja sprzętu jest wyłączona na komputerze.

Jeśli Bezpieczna przeglądarka jest uruchamiana w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10, Kaspersky Small Office Security zablokuje interakcję z aplikacjami uniwersalnymi systemu Windows ze schowkiem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.