Wyświetlanie listy aktualizacji oprogramowania

3 października 2023

ID 129908

Kaspersky Small Office Security regularnie wyszukuje aktualizacje dla aplikacji zainstalowanych na komputerze. Informacje o liczbie i typach aktualizacji dostępnych dla aplikacji można sprawdzić w Centrum powiadomień.

W celu wyświetlenia listy wygenerowanej w wyniku wyszukiwania aktualizacji dla aplikacji:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, dostępny w górnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Centrum powiadomień.

 3. W sekcji Stan kliknij przycisk Pokaż w wierszu zawierającym wiadomość o aktualizacjach dostępnych dla aplikacji.

  Zostanie otwarte okno Aktualizator aplikacji zawierające listę aktualizacji dostępnych dla aplikacji.

 4. Aby zaktualizować wszystkie aplikacje pojawiające się na liście, kliknij przycisk Aktualizuj wszystkie (nie jest dostępne w niektórych regionach).
 5. W celu wybiórczego aktualizowania określonych aplikacji, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Aktualizuj w wierszu zawierającym aplikację, którą chcesz zaktualizować.

   Przed zaktualizowaniem aplikacji zalecane jest przeczytanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Umowy licencyjne użytkownika końcowego są dostępne na liście rozwijalnej Umowy licencyjne. Domyślnie język umowy licencyjnej odpowiada językowi interfejsu aplikacji. Jeśli umowa licencyjna nie jest dostępna w języku interfejsu aplikacji, treść umowy jest wyświetlana w języku interfejsu Kaspersky Small Office Security. We wszystkich pozostałych przypadkach treść umowy licencyjnej jest wyświetlana po angielsku lub w pierwszym dostępnym języku, jeśli treść angielska jest niedostępna.

  • Kliknij przycisk Strzałka skierowana w dół, aby otworzyć menu i wybrać opcję Nie aktualizuj tej aplikacji, jeśli chcesz, żeby Kaspersky Small Office Security przestał informować o uaktualnieniach dostępnych dla wybranej aplikacji.

   Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona na listę wykluczeń. Kaspersky Small Office Security przestaje wyświetlać komunikaty o nowych aktualizacjach opublikowanych dla tej aplikacji.

  • Kliknij przycisk Strzałka skierowana w dół, aby otworzyć menu i wybrać opcję Pomiń tę aktualizację, jeśli chcesz, żeby Kaspersky Small Office Security przestał informować o wybranej aktualizacji.

   Wybrana aktualizacja zostanie przeniesiona na listę wykluczeń. Kaspersky Small Office Security wyświetla komunikat o nowej aktualizacji opublikowanej dla tej aplikacji.

  • Kliknij przycisk Strzałka skierowana w dół, aby otworzyć menu i wybrać opcję Otwórz stronę internetową dostawcy, jeśli chcesz ręcznie pobrać i zainstalować aktualizację dla wybranej aplikacji.

   W domyślnej przeglądarce systemowej zostanie otwarta strona internetowa producenta oprogramowania. Możesz sprawdzić aktualizację na stronie internetowej i pobrać ją ręcznie.

Interfejs okna, Aktualizator aplikacji oraz wyświetlenie Umowy licencyjnej mogą różnić się w zależności od wersji językowej Kaspersky Small Office Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.