Konfigurowanie sprawdzania siły hasła dla zdalnego dostępu do serwera plików

3 października 2023

ID 183017

Kaspersky Small Office Security sprawdza siłę hasła do Twojego konta systemu Windows, które jest używane do uzyskiwania zdalnego dostępu do serwera plików.

Podczas sprawdzania siły hasła Kaspersky Small Office Security używa następujących kryteriów:

 • Godziny ostatniej zmiany hasła
 • Minimalnej liczby znaków, jaką hasło powinno zawierać

W celu skonfigurowania sprawdzania siły hasła:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij Przycisk ustawień znajdujący się w dolnej części okna głównego.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Przejdź do sekcji Ustawienia prywatności.
 4. W oknie Ustawienia prywatności kliknij przycisk Bezpieczne wprowadzanie danych.
 5. W sekcji Sprawdzanie siły hasła do konta Windows wykonaj następujące działania:
  • Zaznacz pole Ostrzegaj o nieaktualnym haśle co ..., a następnie wybierz przedział czasu, po upływie którego aplikacja poinformuje o nieaktualnym haśle.
  • Z listy rozwijalnej Zalecana zmiana hasła co ... wybierz przedział czasu, po upływie którego aplikacja zaleci zmianę hasła.
  • Zaznacz pole Ostrzegaj, jeśli minimalna dozwolona długość hasła w ustawieniach Windows jest mniejsza niż ..., jeśli chcesz, żeby aplikacja sprawdzała minimalną długość hasła ustawioną w zasadzie systemu Windows dla tego urządzenia. Jeśli hasło w profilu systemu Windows zawiera mniej znaków niż określona wartość, Kaspersky Small Office Security wyświetli komunikat sugerujący zwiększenie minimalnej długości hasła w profilu systemu Windows.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.