Odnawianie licencji przy użyciu zapasowego kodu aktywacyjnego

3 października 2023

ID 214985

Jeśli masz nowy kod aktywacyjny, możesz dodać go do aplikacji, aby był używany jako kod zapasowy. Po wygaśnięciu bieżącej licencji, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie przy użyciu zapasowego kodu aktywacyjnego. W ten sposób możesz zapewnić nieprzerwaną ochronę urządzenia.

Istnieją przypadki, gdy nie możesz dodać zapasowego kodu aktywacyjnego.

W celu dodania zapasowego kodu aktywacyjnego:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Przejdź do sekcji Profil.
  3. W sekcji z informacjami o licencji kliknij trzy kropki i wybierz Wprowadź kod aktywacyjny.
  4. W polu wejściowym wprowadź kod aktywacyjny i kliknij przycisk Zapisz kod aktywacyjny.

Zapasowy kod aktywacyjny zostanie wyświetlony w oknie Szczegóły licencji.

Jeśli wprowadzisz zapasowy kod aktywacyjny, który został wydany dla kilku urządzeń, musisz postępować zgodnie z poleceniami, aby zastosować zapasowy kod na wszystkich urządzeniach, na których chcesz automatycznie odnowić licencję.

Próba aktywowania i w pełni zweryfikowania zapasowego kodu zostanie podjęta, gdy bieżąca licencja utraci ważność lub jeśli klucz licencyjny zostanie usunięty z urządzenia. Aplikacja sprawdza datę wygaśnięcia zapasowego kodu aktywacyjnego, maksymalną liczbę urządzeń, na jakiej licencja może być używana, a także kompatybilność licencji z zainstalowaną wersją aplikacji. Podczas aktywacji zapasowego kodu aktywacyjnego może być wymagane nawiązanie połączenia z kontem Konsoli zarządzającej Kaspersky Small Office Security.

Jeśli zapasowy kod aktywacyjny, który dodajesz, został już użyty na tym lub innym urządzeniu, za datę aktywacji potrzebną do przedłużenia licencji przy użyciu zapasowego kodu uznaje się dzień, w którym aplikacja została aktywowana po raz pierwszy przy użyciu tego kodu. Aby odnowić licencję, dodaj zapasowy kod aktywacyjny, którego data wygaśnięcia jest późniejsza niż data wygaśnięcia licencji aktualnie używanej przez aplikację.

Jeśli aplikacja nie została automatycznie aktywowana przy użyciu zapasowego kodu aktywacyjnego, możesz aktywować ją ręcznie, klikając przycisk Spróbuj ponownie. Jeśli bieżąca licencja została zablokowana, możesz aktywować aplikację przy użyciu zapasowego kodu aktywacyjnego, klikając Aktywuj teraz.

Do wyświetlenia poprawnego stanu licencji może minąć 24 godziny od jej zakupienia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.