Wykluczanie pliku, folderu lub typu zagrożenia ze skanowania

3 października 2023

ID 227390

W celu wykluczenia pliku, folderu lub typu zagrożenia ze skanowania:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij Przycisk ustawień znajdujący się w dolnej części okna głównego.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Przejdź do Ustawienia zabezpieczeńWykluczenia i działania dotyczące wykrywania obiektów.
 4. Kliknij odnośnik Zarządzaj wykluczeniami, aby otworzyć okno Wykluczenia.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
 6. Dodaj wykluczenie w jeden z następujących sposobów:
  • Kliknij Przeglądaj i wybierz folder lub plik, który chcesz wykluczyć ze skanowania. Kliknij przycisk Wybierz.
  • W polu Plik lub folder wprowadź pełną nazwę lub maskę pliku lub folderu.
  • W polu Obiekt wprowadź pełną nazwę lub maskę typu zagrożenia zgodnie z klasyfikacją Kaspersky wykrytego obiektu.
  • Jeśli wypełnisz oba pola, Plik lub folder i Obiekt, określony plik lub folder nie jest skanowany dla określonego typu zagrożenia.
  • W polu Suma kontrolna pliku wprowadź sumę kontrolną, jeśli chcesz, żeby pliki zostały wykluczone ze skanowania według ich sum kontrolnych.
 7. Odznacz pola obok składników ochrony, do których reguła wykluczeń nie musi być stosowana. Wprowadź komentarz, jeśli chcesz.
 8. Wybierz stan Aktywny dla reguły i kliknij Dodaj.

Określone obiekty zostaną wykluczone ze skanowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz okno Wykluczenia i działania dotyczące wykrywania obiektów

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.