Raport aktywności aplikacji oraz raport szczegółowy

3 października 2023

ID 230368

W oknie głównym możesz przejrzeć krótki przegląd wszystkich działań wykonanych przez aplikację w trakcie działania. Ta informacja pomaga dokładnie zrozumieć sposób, w jaki aplikacja chroni urządzenie i dane.

W celu sprawdzenia osi czasu:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.

    W sekcji Okno główne sprawdź Oś czasu, aby sprawdzić krótką historię aktywności aplikacji.

  2. Aby przejrzeć historię aktywności aplikacji, kliknij Wyświetl wszystko.

    To spowoduje otwarcie okna ze szczegółowym opisem działań podjętych przez aplikację oraz czas wystąpienia zdarzeń.

  3. Aby przejrzeć raport szczegółowy aplikacji, kliknij Wyświetl raporty.

    Spowoduje to przejście do okna Raporty.

Możesz także przejrzeć raport szczegółowy, klikając Raporty i sekcję Bezpieczeństwo. Okno Raporty będzie wyświetlało dane w postaci tabeli. W zależności od potrzeb, możesz wybrać różne sposoby filtrowania wpisów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.