Instalowanie aplikacji

3 października 2023

ID 43538

Firma Kaspersky stworzyła specjalną wersję aplikacji dla mieszkańców Kalifornii. Jeśli mieszkasz w Kalifornii (Stany Zjednoczone), musisz pobrać i zainstalować tę wersję aplikacji.

Aplikacja jest instalowana w trybie interaktywnym przy użyciu Kreatora instalacji.

Instalacja na serwerze plików i komputerze osobistym jest wykonywana z tego samego pakietu instalacyjnego. Aplikacja będzie działać w trybie Personal Computer (komputera osobistego), jeśli podczas instalacji zostanie zaznaczona opcja Użyj do ochrony Serwer terminali - RDTS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Porównanie funkcji aplikacji dla różnych typów systemu operacyjnego.

Kreator zawiera kilka okien (kroków). Liczba i kolejność kroków w kreatorze instalacji zależą od regionu, w którym instalujesz aplikację. W niektórych regionach kreator wyświetla monit o zaakceptowanie dodatkowych umów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Aby zatrzymać działanie Kreatora w dowolnym momencie instalacji, zamknij okno Kreatora.

Jeśli aplikacja chroni więcej niż jeden komputer (maksymalna liczba komputerów określona w warunkach umowy licencyjnej użytkownika końcowego), należy zainstalować ją w ten sam sposób na wszystkich komputerach.

Aby zainstalować aplikację na komputerze,

 • Jeśli używasz dysku instalacyjnego, włóż dysk do napędu dysku i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 • Jeśli pobrałeś aplikację z internetu, uruchom ją. Aplikacja zostanie zainstalowana przy użyciu standardowego Kreatora instalacji. W tej sytuacji kreator wyświetli kilka dodatkowych kroków instalacji dla niektórych wersji językowych.

Aplikację można zainstalować z poziomu wiersza poleceń.

Kreator instalacji przechodzi przez następujące kroki:

 1. Uruchamianie instalacji

  W tym kroku kreator zaoferuje zainstalowanie aplikacji.

  Podczas instalacji Kaspersky Small Office Security możesz dodatkowo zainstalować następujące aplikacje:

  • Kaspersky VPN Secure Connection, który umożliwia korzystanie z funkcji Kaspersky VPN przy użyciu technologii wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

  Funkcjonalność Kaspersky VPN nie jest dostępna w niektórych regionach.

  • Kaspersky Password Manager do ochrony haseł.

  Kaspersky VPN Secure Connection i Kaspersky Password Manager można odinstalować niezależnie od Kaspersky Small Office Security.

  W zależności od wybranego typu instalacji oraz wersji językowej aplikacji, w tym kroku kreator może zaoferować przeczytanie treści Umowy licencyjnej zawieranej między Tobą a Kaspersky, a także wyświetlić pytanie o chęć wzięcia udziału w Kaspersky Security Network.

  Przeglądanie treści Umowy licencyjnej

  Przeglądanie Oświadczenia Kaspersky Security Network

 2. Instalowanie aplikacji

  Instalacja programu może zająć trochę czasu. Poczekaj, aż zostanie ona zakończona. Po zakończeniu instalacji, Kreator instalacji automatycznie przejdzie do następnego kroku.

  Sprawdzanie podczas instalacji aplikacji

 3. Finalizowanie procesu instalacji

  W tym kroku Kreator informuje o zakończeniu instalacji aplikacji.

  Wszystkie niezbędne komponenty aplikacji zostaną automatycznie uruchomione natychmiast po zakończeniu instalacji.

  W pewnych przypadkach zakończenie instalacji wymagać będzie ponownego uruchomienia systemu operacyjnego.

Wraz z aplikacją instalowane są wtyczki dla przeglądarek internetowych zapewniające bezpieczne surfowanie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.