Ochrona dostępu do funkcji zarządzania aplikacją przy użyciu hasła

3 października 2023

ID 70756

Z komputera może korzystać kilku użytkowników posiadających różną wiedzę na temat jego bezpieczeństwa. Nieograniczony dostęp rożnych użytkowników do aplikacji i jej ustawień może znacznie obniżyć poziom ochrony komputera.

Aby ograniczyć dostęp do aplikacji, możesz zdefiniować hasło administratora dla konta KLAdmin. Ten użytkownik ma nieograniczone uprawnienia do zarządzania i modyfikowania ustawień aplikacji, a także do przypisania uprawnień dostępu do aplikacji innym użytkownikom. Po utworzeniu hasła administratora dla KLAdmin możesz przypisać uprawnienia dostępu do aplikacji do różnych użytkowników lub grup użytkowników.

W celu utworzenia hasła administratora KLAdmin:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij Przycisk ustawień znajdujący się w dolnej części okna głównego.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Ustawienia interfejsu.
 4. Przełącz przełącznik Ochrona hasłem na Włączono.
 5. W otwartym oknie uzupełnij pola Nazwa użytkownika (zalecana jest nazwa KLAdmin), Wprowadź hasło i Potwierdź hasło.

  Wskazówki dotyczące utworzenia silnego hasła:

  • Hasło musi zawierać przynajmniej osiem znaków, ale nie więcej niż 128 znaków.
  • Hasło powinno zawierać minimum jedną cyfrę.
  • Hasło zawiera małe i duże litery.
  • Hasło musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (na przykład: ! @ # $ % ^ & *).
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapomniane hasło nie może zostać przywrócone. Jeżeli zapomnisz swoje hasło, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu odzyskania dostępu do ustawień aplikacji.

Użytkownik KLAdmin może przypisać uprawnienia do następujących użytkowników i grup użytkowników:

 • Grupa użytkowników Wszyscy. Ta grupa zawiera wszystkich użytkowników systemu operacyjnego. Jeśli nadasz tej grupie uprawnienie do wykonania określonego działania, użytkownicy grupy będą zawsze mogli wykonać to działanie nawet wtedy, gdy określony użytkownik lub grupa użytkowników należących do grupy użytkowników Wszyscy nie posiada indywidualnego uprawnienia do wykonania działania. Domyślnie, członkowie grupy Wszyscy nie mogą wykonywać żadnych działań.
 • <użytkownik systemu>. Domyślnie wybrany użytkownik nie może wykonywać żadnych działań. To oznacza, że podczas próby wykonania zabronionego działania zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta KLAdmin.

Dodawanie użytkownika lub grupy użytkowników

Edytowanie uprawnień dla użytkownika lub grupy użytkowników

Zezwalanie na działanie użytkownika lub grupy użytkowników

Zabranianie działania użytkownika lub grupy użytkowników

Jeśli próbujesz wykonać dowolne działanie z listy w oknie Dodaj uprawnienia dla użytkownika lub grupy, aplikacja wyświetli monit o wprowadzenie hasła. W oknie hasła wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla bieżącego konta użytkownika. To działanie zostanie wykonane, jeśli określone konto posiada uprawnienie do wykonania tego działania. W oknie hasła możesz określić przedział czasu, w trakcie którego użytkownik nie będzie musiał ponownie wprowadzić hasła.

W oknie hasła możesz przełączyć język wprowadzania tylko poprzez wciśnięcie ALT+SHIFT. Każdy inny skrót nie przełączy języka wprowadzania nawet wtedy, gdy został skonfigurowany w systemie operacyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.