Informacje o Klawiaturze ekranowej

3 października 2023

ID 70895

Podczas pracy w internecie zdarzają się sytuacje, gdy wymagane jest wprowadzenie danych osobowych lub nazwy użytkownika i hasła. Może do tego dojść, na przykład, podczas rejestracji konta, zakupów online lub przeprowadzania operacji finansowych.

W takich sytuacjach istnieje niebezpieczeństwo przechwycenia danych osobowych przy użyciu keyloggerów - programów rejestrujących wciskanie klawiszy - lub programów służących do przechwytywania sprzętu. Klawiatura ekranowa pozwala zapobiec przechwyceniu danych wprowadzanych z klawiatury.

Ta funkcja jest niedostępna, jeśli Kaspersky Small Office Security jest zainstalowany na serwerze plików.

Wiele aplikacji zaklasyfikowanych jako oprogramowanie spyware posiada funkcje tworzenia zrzutów ekranu, które są następnie automatycznie wysyłane do hakerów do analizy w celu wykradania danych osobistych. Klawiatura ekranowa zapobiega przechwyceniu wprowadzanych danych przy użyciu zrzutów ekranu.

Klawiatura ekranowa posiada następujące funkcje:

  • Do wciskania klawiszy Klawiatury ekranowej używaj myszy.
  • W przeciwieństwie do klawiatur fizycznych, na Klawiaturze ekranowej nie możesz jednocześnie wcisnąć kilku klawiszy. Dlatego też użycie kombinacji klawiszy (np. ALT+F4) wymaga wciśnięcia pierwszego klawisza (w tym przypadku ALT), a następnie drugiego klawisza (w tym przypadku F4) i na końcu ponownie pierwszego klawisza. Drugie wciśnięcie klawisza działa podobnie do zwolnienia klawisza na klawiaturze fizycznej.
  • Język Klawiatury ekranowej można przełączyć przy użyciu tego samego skrótu klawiaturowego, skonfigurowanego w ustawieniach systemu operacyjnego dla klawiatury fizycznej. W tym celu musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy drugi klawisz (na przykład, jeśli skrót klawiaturowy LEWY ALT+SHIFT jest skonfigurowany w ustawieniach systemu operacyjnego dla przełączania języka klawiatury, kliknij lewym przyciskiem myszy klawisz LEWY ALT, a prawym przyciskiem myszy klawisz SHIFT).
  • Do obsługi klawiatury ekranowej można używać touchpada.

Klawiatura ekranowa posiada następujące ograniczenia:

  • Klawiatura ekranowa chroni przed takimi sytuacjami jedynie podczas pracy z przeglądarkami Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome opartymi na Chromium. Jeżeli Klawiatura ekranowa jest używana wraz z innymi przeglądarkami, nie chroni ona wprowadzanych danych osobistych przed przechwyceniem.
  • Klawiatura ekranowa nie zabezpieczy poufnych danych w przypadku włamania się na stronę, która wymaga wprowadzenia takich danych, ponieważ w takiej sytuacji informacje zostaną zdobyte przez intruzów bezpośrednio ze strony internetowej.
  • Klawiatura ekranowa nie zapobiega wykonywaniu zrzutów ekranu przy pomocy klawisza Print Screen lub innych kombinacji klawiszy skonfigurowanych w ustawieniach systemu operacyjnego.
  • Kaspersky Small Office Security nie zapewnia ochrony przed nieautoryzowanym wykonywaniem zrzutów ekranu w systemie Microsoft Windows 8 i 8.1 (tylko 64-bitowe systemy), jeśli okno Klawiatury ekranowej jest otwarte, a proces Bezpiecznej przeglądarki nie jest uruchomiony.

Podana lista opisuje główne ograniczenia w funkcji ochrony wprowadzania danych. Pełna lista ograniczeń jest dostępna w artykule na stronie pomocy technicznej Kaspersky. Artykuł ten opisuje ograniczenia dotyczące Bezpiecznego wprowadzania z klawiatury z Kaspersky Internet Security, które dotyczą też Klawiatury ekranowej z Kaspersky Small Office Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.