Przywracanie systemu operacyjnego przy pomocy Kreatora Rozwiąż problemy z systemem Windows

3 października 2023

ID 82513

W celu uruchomienia Kreatora Rozwiąż problemy z systemem Windows:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Przejdź do BezpieczeństwoRozwiązywanie problemów z systemem Windows.
 3. Kliknij Znajdź uszkodzenia.

Zostanie otwarte okno Rozwiąż problemy z systemem Windows.

Kreator składa się z szeregu okien (kroków) przełączanych przy pomocy przycisków Wstecz i Dalej. W celu zamknięcia Kreatora po zakończeniu jego działania, kliknij przycisk Gotowe. W celu zatrzymania Kreatora w dowolnym momencie, użyj przycisku Anuluj.

Przyjrzyjmy się dokładniej krokom Kreatora.

Rozpoczęcie przywracania systemu operacyjnego

 1. Wybierz jedną lub dwie opcje działania kreatora:
  • Wyszukaj problemy wywołane przez szkodliwe oprogramowanie. Kreator wyszuka problemy i możliwe uszkodzenia.
  • Wycofaj zmiany. Kreator wycofa poprawki zastosowane do wcześniej zidentyfikowanych problemów i uszkodzeń.
 2. Kliknij Dalej.

Wyszukiwanie problemów

Jeśli wybrano opcję Wyszukaj problemy wywołane przez szkodliwe oprogramowanie, kreator wyszuka problemy i możliwe uszkodzenia, które powinny zostać naprawione. Po zakończeniu wyszukiwania, Kreator automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Wybierz działania naprawiające uszkodzenia

Wszystkie uszkodzenia wykryte w poprzednim kroku są pogrupowane w zależności od typu zagrożenia, jakie stanowią. Dla każdej grupy uszkodzeń Kaspersky zaleca wykonanie zestawu działań usuwających uszkodzenia.

Istnieją trzy grupy działań:

 • Szczególnie zalecane działania usuwają problemy stanowiące poważne zagrożenie dla ochrony. Zalecane jest wykonanie wszystkich działań z tej grupy.
 • Zalecane działania pomagają naprawić uszkodzenia, które mogą stwarzać zagrożenie. Zalecane jest wykonanie wszystkich działań z tej grupy.
 • Działania dodatkowe pomagają naprawić problemy systemu operacyjnego, które obecnie nie stanowią zagrożenia, ale mogą być groźne w przyszłości.

Rozwiń listę wybranej grupy, aby wyświetlić problemy w obrębie grupy.

Aby kreator naprawił określony typ uszkodzenia, zaznacz obok opisu uszkodzenia. Domyślnie kreator naprawia uszkodzenia należące do grup zalecanych i szczególnie zalecanych działań. Jeżeli nie chcesz naprawić określonego typu uszkodzeń, usuń zaznaczenie z pól obok nich.

Zdecydowanie nie zaleca się usuwania zaznaczeń z pól wybranych domyślnie, gdyż zwiększy to podatność Twojego komputera na zagrożenia.

Po zdefiniowaniu zestawu działań, które Kreator wykona, kliknij przycisk Dalej.

Rozwiązywanie problemów

Kreator wykona działania wskazane w poprzednim kroku. Może to chwilę potrwać. Po zakończeniu naprawiania uszkodzeń, Kreator automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Kończenie działania Kreatora

W celu zakończenia działania Kreatora kliknij przycisk Gotowe.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.