Zbieranie informacji dla pomocy technicznej

3 października 2023

ID 84091

Po powiadomieniu specjalistów z działu pomocy technicznej o wystąpieniu problemu, mogą oni poprosić o utworzenie raportu, zawierającego informacje o Twoim systemie operacyjnym, i wysłanie go do pomocy technicznej. Specjaliści z działu pomocy technicznej mogą również poprosić o utworzenie pliku śledzenia. Plik śledzenia umożliwia śledzenie procesu wykonywania poleceń aplikacji krok po kroku, a także określenie etapu działania aplikacji, w którym pojawił się błąd.

Aby zapewnić lepszą pomoc techniczną w sprawach związanych z funkcjonowaniem aplikacji, specjaliści z działu pomocy technicznej mogą poprosić o tymczasową zmianę ustawień aplikacji w celu przeprowadzenia diagnostyki. Konieczne może okazać się wykonanie następujących czynności:

  • Zgromadzenie rozszerzonych informacji diagnostycznych
  • Skonfigurować pojedyncze komponenty aplikacji poprzez zmianę specjalnych ustawień, które nie są dostępne poprzez standardowy interfejs użytkownika
  • Zmiana konfiguracji magazynu i wysłanie zgromadzonych informacji diagnostycznych
  • Aktywowanie przechwytywania ruchu sieciowego i zapisanie wyników do pliku

Specjaliści z pomocy technicznej przekażą wszystkie informacje niezbędne do wykonania powyższych czynności (szczegółowe instrukcje, ustawienia, które mają zostać zmienione, skrypty, dodatkowe funkcje wiersza poleceń, moduły diagnostyczne, specjalne narzędzia itd.) oraz poinformują, jakie dane zostaną zebrane do celów diagnostycznych. Po zakończeniu zbierania rozszerzonych informacji diagnostycznych, zostaną one zapisane na komputerze użytkownika. Zgromadzone dane nie są automatycznie wysyłane do Kaspersky.

Zalecane jest wykonanie powyższych czynności tylko na wyraźne żądanie specjalisty z działu pomocy technicznej i po otrzymaniu odpowiednich instrukcji. Samodzielna zmiana ustawień aplikacji w sposób, który nie został opisany w Systemie pomocy lub nie został zalecony przez inżyniera pomocy technicznej, może spowolnić system lub spowodować jego awarię, zredukować poziom ochrony komputera, a także naruszyć integralność przetworzonych informacji.

W tej sekcji

Informacje o zawartości i przechowywaniu plików danych usługi

Włączanie śledzenia

Wykonywanie nagrania ekranu w przypadku napotkania problemu z aplikacją

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.