Konfigurowanie wyświetlania ikony Klawiatury ekranowej

3 października 2023

ID 90458

W celu skonfigurowania wyświetlania ikony szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej w polach do wprowadzania danych na stronach internetowych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij Przycisk ustawień znajdujący się w dolnej części okna głównego.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Ustawienia prywatności.
 4. W oknie Ustawienia prywatności kliknij przycisk Bezpieczne wprowadzanie danych.

  Okno wyświetla ustawienia ochrony wprowadzania danych.

 5. W sekcji Klawiatura ekranowa zaznacz pole Otwórz Klawiaturę ekranową po wciśnięciu klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+P.
 6. Jeśli chcesz, żeby ikona szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej była wyświetlana w polach do wprowadzania danych na wszystkich stronach internetowych, zaznacz pole Pokaż ikonę szybkiego uruchamiania w polach do wprowadzania danych.
 7. Jeśli chcesz, żeby ikona szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej była wyświetlana tylko, gdy otwierane są strony internetowe określonych kategorii, zaznacz pola dla kategorii stron internetowych, na których w polach wejściowych powinna być wyświetlana ikona szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej.

  Ikona szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej będzie wyświetlana podczas otwierania strony internetowej, która należy do którejkolwiek z wybranych kategorii.

 8. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie ikony szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej na określonej stronie internetowej, wykonaj następujące czynności:
  1. W bloku Klawiatura ekranowa kliknij odnośnik Zarządzaj wykluczeniami w celu otwarcia okna Wykluczenia dla Klawiatury ekranowej.
  2. W dolnej części okna kliknij przycisk Dodaj.
  3. Zostanie otwarte okno, w którym można dodać wykluczenie dla Klawiatury ekranowej.
  4. W polu Maska adresu internetowego wprowadź adres strony internetowej.
  5. W sekcji Zakres określ miejsca, w których ma być wyświetlana ikona szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej: na określonej podstronie lub na wszystkich podstronach strony internetowej.
  6. W sekcji Ikona Klawiatury ekranowej określ, czy ikona szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej ma być wyświetlana.
  7. Kliknij przycisk OK.

   Określona strona pojawi się na liście, w oknie Wykluczenia dla Klawiatury ekranowej.

Podczas otwierania określonej strony internetowej ikona szybkiego uruchamiania Klawiatury ekranowej będzie wyświetlana w polach wejściowych zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.