Informacje o aktualizacjach baz danych i modułów aplikacji

3 października 2023

ID 93957

Pakiet instalacyjny aplikacji zawiera bazy danych i moduły aplikacji. Przy użyciu tych baz danych:

 • Aplikacja wykrywa większość zagrożeń przy użyciu usługi Kaspersky Security Network, co wymaga połączenia internetowego.
 • Aplikacja wykrywa oprogramowania typu adware, auto dialery i inne legalne programy, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do uszkodzenia komputera lub danych osobowych użytkownika.

Aby zapewnić całkowitą ochronę, zalecamy zaktualizowanie antywirusowych baz danych i modułów aplikacji zaraz po zainstalowaniu aplikacji.

Bazy danych i moduły aplikacji są aktualizowane w etapach:

 1. Aplikacja uruchamia aktualizację baz danych i modułów aplikacji zgodnie z określonymi ustawieniami: automatycznie, zgodnie z terminarzem lub na żądanie. Aplikacja nawiązuje połączenie ze źródłem uaktualnień, które przechowuje pakiet aktualizacyjny baz danych i modułów. Aby zakończyć instalację pakietu aktualizacji modułów aplikacji, należy ponownie uruchomić komputer.
 2. Aplikacja porównuje istniejące bazy danych z bazami danych dostępnymi w źródle uaktualnień. Jeśli bazy danych są różne, aplikacja pobiera brakujące części baz danych.

Następnie aplikacja używa zaktualizowane bazy danych i moduły aplikacji do przeskanowania komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.

Źródła uaktualnień

Możesz korzystać z następujących źródeł uaktualnień:

 • Serwery aktualizacji Kaspersky
 • Serwer HTTP lub FTP
 • Folder sieciowy

Szczególne uwagi podczas aktualizacji antywirusowych baz danych i modułów aplikacji

Aktualizacje antywirusowych baz danych i modułów aplikacji podlegają następującym ograniczeniom i wymaganiom:

 • Antywirusowe bazy danych są uznawane za nieaktualne po upływie jednego dnia, a za przestarzałe po upływie siedmiu dni.
 • Aby pobrać pakiet aktualizacyjny z serwerów Kaspersky, wymagane jest połączenie z internetem.
 • Aktualizacje antywirusowych baz danych i modułów aplikacji są niedostępne w następujących przypadkach:
  • Licencja utraciła ważność, a okres karencji lub tryb ograniczonej funkcjonalności jest niedostępny.
  • Używane jest taryfowe połączenie internetowe. To ograniczenie jest stosowane na komputerach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows 8 lub nowszych wersji tego systemu operacyjnego, jeśli włączona jest automatyczna aktualizacja lub aktualizacja zgodnie z terminarzem, a dla taryfowych połączeń mobilnych zostało ustawione ograniczenie ruchu sieciowego. Jeśli chcesz, żeby w tym przypadku aplikacja aktualizowała antywirusowe bazy danych i moduły, odznacz pole Ogranicz ruch dla połączeń taryfowych w sekcji Ustawienia → Ustawienia zabezpieczeńUstawienia zaawansowaneUstawienia sieciowe.
  • Korzystasz z subskrypcji aplikacji od dostawcy usługi i zawiesiłeś swoją subskrypcję na stronie dostawcy usługi.

Instalowanie pakietu aktualizacji

Po otrzymaniu pakietu aktualizacji (łaty), aplikacja instaluje go automatycznie. Aby ukończyć instalację pakietu aktualizacji, należy ponownie uruchomić komputer. Do czasu ponownego uruchomienia komputera ikona aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań jest czerwona, a okno Centrum powiadomień aplikacji wyświetla monit o ponowne uruchomienie komputera.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.