Informacje o ochronie danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej

29 sierpnia 2019

ID 70745

Ochrona danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej pozwala uniknąć przechwycenia danych wprowadzanych na stronach internetowych z poziomu klawiatury fizycznej. Aby włączyć ochronę danych wprowadzanych z klawiatury, w przeglądarce należy aktywować rozszerzenie Kaspersky Protection. Można skonfigurować ochronę danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej na różnych stronach internetowych. Po skonfigurowaniu Bezpiecznego wprowadzania danych z klawiatury, obok pola, na którym umieszczono kursor, zostanie wyświetlony komunikat o włączeniu Bezpiecznego wprowadzania danych z klawiatury. domyślnie, Bezpieczne wprowadzanie danych z klawiatury jest włączone dla wszystkich kategorii stron internetowych, za wyjątkiem kategorii „Media komunikacji internetowej”.

Ta funkcja jest niedostępna, jeśli Kaspersky Small Office Security jest zainstalowany na serwerze plików.

Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury posiada następujące ograniczenia:

  • Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury jest dostępne tylko dla przeglądarek: Microsoft Edge oparty na Chromium, Mozilla Firefox i Google Chrome. Jeśli pracujesz w innych przeglądarkach, dane wprowadzane z klawiatury fizycznej nie będą chronione przed przechwytywaniem.
  • Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury nie działa w przeglądarkach uruchomionych w Sandboxie.
  • Ochrona danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej nie zabezpieczy danych osobistych w przypadku włamania się na stronę, która wymaga wprowadzenia takich danych, ponieważ w takiej sytuacji informacje zostaną zdobyte bezpośrednio przez intruzów.

Podana lista opisuje główne ograniczenia w funkcji ochrony wprowadzania danych. Pełna lista ograniczeń jest dostępna w artykule na stronie pomocy technicznej Kaspersky. Artykuł ten opisuje ograniczenia dotyczące Bezpiecznego wprowadzania z klawiatury z Kaspersky Internet Security, które dotyczą też Klawiatury ekranowej z Kaspersky Small Office Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.