Uzyskiwanie dostępu do plików przechowywanych w magazynie danych

1 kwietnia 2021

ID 84612

W celu uzyskania dostępu do danych w magazynie danych:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. W dolnej części otwartego okna kliknij przycisk Więcej narzędzi.

    Zostanie otwarte okno Narzędzia.

  3. Przejdź do sekcji Ochrona danych.
  4. Kliknij odnośnik Szyfrowanie danych, aby otworzyć okno Szyfrowanie danych.
  5. Kliknij przycisk Otwórz obok żądanego magazynu danych.
  6. Wprowadź hasło i kliknij przycisk Otwórz w Eksploratorze Windows.

Pliki przechowywane w magazynie danych pojawią się w oknie Eksploratora. Możesz wprowadzić potrzebne zmiany oraz ponownie zablokować magazyn danych.

Począwszy od Kaspersky Total Security 2021, gdy zmienisz nazwę magazynu, podczas próby jego otwarcia pojawi się błąd. Aby tego uniknąć, zalecane jest otwarcie magazynu, którego nazwę chcesz zmienić, wypakowanie danych, a także utworzenie nowego magazynu z tymi danymi, nadając mu inną nazwę.

Aby odblokować magazyny danych, które zostały utworzone przy pomocy poprzedniej wersji aplikacji, należy przekonwertować magazyny danych ze starego formatu do nowego. Aplikacja zapyta o konwersję formatu w momencie podjęcia próby otwarcia magazynu danych w Kaspersky Total Security.

Konwersja magazynu danych do nowego formatu może zająć trochę czasu, w zależności od rozmiaru magazynu danych.

Jeśli nie zainstalowałeś ostatniej aktualizacji dla Kaspersky Total Security, po aktualizacji do nowej wersji, magazyny danych, które utworzyłeś w poprzedniej wersji aplikacji, mogą stać się niedostępne.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.