O Kaspersky Anti-Virus aplikaciji

29. avgust 2019.

ID 87342

Kaspersky Anti-Virus pruža sveobuhvatnu zaštitu od različitih tipova informacionih, bezbednosnih pretnji. Dostupne su različite funkcije i komponente za zaštitu kao zasebni delovi Kaspersky Anti-Virus aplikacije kako bi se pružila sveobuhvatna zaštita.

Zaštita računara

Svaki tip pretnje se obrađuje od strane posebne komponente za zaštitu. Možete omogućiti ili onemogućiti komponente za zaštitu, kao i da konfigurišete njihove postavke.

Kao dodatak zaštiti u realnom vremenu koju pružaju bezbednosne komponente, preporučujemo vam da redovno analizirate svoj računar na viruse i druge zlonamerne programe. Ovo je neophodno kako biste sprečili svaku mogućnost širenja zlonamernih programa koji nisu bili otkriveni od strane komponenata za zaštitu, na primer, jer je nivo bezbednosti, iz nekog razloga, bio postavljen na najniži.

Da biste zadržali Kaspersky Anti-Virus ažurnim, potrebno je da ažurirate baze podataka i module aplikacije koje koristi aplikacija.

Neki konkretni zadaci koje povremeno treba pokrenuti (kao što je uklanjanje tragova korisničke aktivnosti u operativnom sistemu) obavljaju se pomoću naprednih alatki i čarobnjaka.

Ono šta sledi je opis logike kako komponente zaštite utiču kada je Kaspersky Anti-Virus postavljen da radi u režimu koji preporučuju Kaspersky stručnjaci (drugim rečima, sa podrazumevanim postavkama aplikacije).

Zaštita datoteka

Zaštita datoteka štiti sve datoteke u sistemu od zaraze. Komponenta se pokreće zajedno sa operativnim sistemom, konstantno ostaje u RAM memoriji i analizira sve datoteke koje se otvore, sačuvaju ili pokrenu na vašem računaru i svim povezanim uređajima. Kaspersky Anti-Virus presreće svaki pokušaj pristupa datoteci i analizira istu na poznate viruse i druge zlonamerne programe. Dalji pristup datoteci je dozvoljen samo ukoliko datoteka nije zaražena ili je uspešno dezinfikovana. Ukoliko datoteku nije moguće dezinfikovati iz bilo kog razloga, ista se briše. Kopija datoteke se premešta u karantin kada se to dogodi. Ukoliko je zaražena datoteka smeštena na istoj lokaciji odakle je ranije izbrisana datoteka sa istim imenom, karantin čuva samo kopiju poslednje datoteke. Kopija prethodne datoteke sa istim imenom se ne čuva.

Zaštita e-pošte

Zaštita e-pošte analizira dolazne i odlazne poruke e-pošte na vašem računaru. Poruka e-pošte postaće dostupna primaocu samo ukoliko nisu pronađeni štetni objekti.

Web zaštita

Web zaštita presreće i blokira izvršenje skripti na Web lokacijama ukoliko su one opasne. Web zaštita takođe nadgleda sav Web saobraćaj i blokira pristup štetnim Web lokacijama.

Zaštita razmene poruka

Zaštita razmene poruka omogućava bezbednu upotrebu klijenata za razmenu poruka. Komponenta štiti od informacija koje dolaze na vaš računar putem protokola za trenutnu razmenu poruka. Zaštita razmene poruka omogućava bezbedan rad raznim aplikacijama za dopisivanje.

Nadzornik sistema

Komponenta Nadzornik sistema može da ivrši opoziv promena koje zlonamerna ili druga aktivnost aplikacije načini na operativnom sistemu.

Komponenta štiti od zlonamernog softvera, što uključuje:

  • Programe koji traže slabosti u sistemu
  • Programe za zaključavanje ekrana
  • Programe za šifrovanje podataka
  • Programe koji šifruju podatake ili blokiraju pristup datotekama ili sistemu i pokušavaju da iznude otkupninu za vraćanje datoteka ili pristup istima

Nije preporučeno isključivanje ove komponente.

Zaštita od mrežnih napada

Zaštita od mrežnih napada se učitava tokom pokretanja operativnog sistema i prati aktivnosti dolaznog saobraćaja koje su karakteristične za mrežne napade. Kada je napad na računar otkriven, Kaspersky Anti-Virus blokira svaku mrežnu aktivnost sa napadačevog računara upućenu ka vašem računaru.

Zaštita od prevara

Zaštita od prevara proverava adrese i traga da li se one nalaze na listi prevarantskih adresa. Ova komponenta je ugrađena u komponente Web zaštita i Zaštita razmene poruka.

Tastatura na ekranu

Tastatura na ekranu sprečava presretanje podataka unetih sa hardverske tastature i štiti lične podatke od pokušaja presretanja koji koriste slike sa ekrana.

My Kaspersky

Ukoliko računar ima instaliran Kaspersky Anti-Virus, onda možete daljinski upravljati zaštitom tog računara putem My Kaspersky Web lokacije.

Bezbedna veza

Kaspersky Anti-Virus štiti vaše podatke prilikom povezivanja na nebezbedne Wi-Fi mreže.

U ovom odeljku Pomoći

Šta je novo

Hardverska i softverska zahtevnost

Kompatibilnost sa drugim Kaspersky aplikacijama

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.