Licenciranje aplikacije

15. mart 2021.

ID 69238

Ovaj odeljak pokriva glavne aspekte o licenciranju aplikacije.

U ovom odeljku Pomoći

O ugovoru o licenciranju sa krajnjim korisnikom

O licenci

O režimu ograničenog funkcionisanja

O kôdu za aktiviranje

Kako da vratite kôdove za aktiviranje

O pretplati

Kako da kupite licencu

Kako da aktivirate aplikaciju

Kako da obnovite licencu

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.