Kaspersky Free za Android

Osnovni podaci o Proveri da li cure podaci

24. avgust 2023.

ID 216083

Funkcija Provera da li cure podaci traži vaše lične podatke na internetu i u podzemlju interneta (od brojeva vaših platnih kartica do podataka socijalnog osiguranja) Funkcija Provera da li cure podaci vas upozorava ukoliko vaši podaci postanu javno dostupni.

Ukoliko nemate pretplatu za Kaspersky Plus ili Premium, dostupna vam je ograničena funkcionalnost: aplikacija proverava da li cure podaci samo za vaš My Kaspersky nalog. Takođe je potrebno da ručno pokrenete ovo analiziranje. Potpuna funkcionalnost i automatsko analiziranje naloga je dostupno ukoliko imate pretplatu za Kaspersky Plus ili Premium.

Internet kriminalci mogu da dobiju pristup raznim bazama podataka Web resursa i tako ukradu podatke korisničkog naloga. Pomoću ove funkcije, možete da saznate da li su podaci vašeg naloga ukradeni, te možete preduzeti preporučene akcije kako biste zaštitili svoje podatke.

Kaspersky aplikacija proverava navedeni nalog i ukoliko provera otkrije da su vaši podaci možda javno dostupni, aplikacija će vas obavestiti o tome i prikazati listu lokacija sa kojih je moglo doći do curenja podataka, datuma mogućeg curenja i kategorije podataka kojima se može javno pristupiti.

Kaspersky aplikacija vam omogućava da proverite da li postoje potencijalna curenja, ne samo vaših podataka, već i podataka drugih korisničkih naloga, na primer, koji pripadaju vašim prijateljima i porodici.

Ukoliko imate Kaspersky Plus ili Premium pretplatu, pored vašeg My Kaspersky naloga možete da podesite automatsku proveru za još 50 naloga.

Prilikom provere korisničkih naloga, Kaspersky ne preuzima podatke u čitljivom formatu. Podaci se koriste samo za izvršenje navedene provere i ne čuvaju se. Prilikom otkrivanja curenja podataka, Kaspersky aplikacija ne dobija pristup samim korisničkim podacima. Ona pruža samo informacije o kategorijama podataka koji bi mogli biti javno dostupni.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.