Konfigurisanje filtriranja

28. septembar 2023.

ID 178645

Da biste uključili filtriranje poziva:

  1. Na donjoj traci kartice aplikacije Kaspersky dodirnite Sve funkcije.
  2. Dodirnite Filter poziva.
  3. Postavite prekidač Blokiraj pozive sa neželjenih brojeva na uključeno.

    Od sada se blokiraju pozivi sa vaše liste nedozvoljenih stavki.

Takođe možete da uključite ili isključite pitanje da blokirate nepoznati broj. Ovo pitanje se prikazuje odmah nakon poziva koji je upućen sa brojeva koji se ne nalaze u vašim kontaktima. Iz ovog pitanja, možete da dodate nepoznate brojeve na listu nedozvoljenih stavki sa samo jednim dodirom. Više informacija potražite u odeljku Kako dodati broj telefona na listu neželjenih poziva odmah nakon poziva.

Opcija Obaveštavanja nakon poziva dostupna je samo korisnicima u Rusiji, Indoneziji i Republici Kazahstan.

Da biste uključili pitanje:

  1. Na donjoj traci kartice aplikacije Kaspersky dodirnite Sve funkcije.
  2. Dodirnite Filter poziva.
  3. Postavite taster Obavesti nakon poziva na uključeno.

Od sada ćete videti pitanje nakon što završite poziv ili ga odbijete.

Ukoliko je Kaspersky Who Calls instaliran na vašem uređaju, Kaspersky aplikacija koristi postavke za postavljanje pitanja iz ove aplikacije. U tom slučaju, postavke za postavljanje pitanja možete da promenite u Kaspersky Who Calls aplikaciji. Upamtite da je Kaspersky Who Calls dostupan samo u Rusiji, Indoneziji i Republici Kazahstan.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.