O bezbednim vezama na Wi-Fi mrežama

1. april 2021.

ID 127182

Javne Wi-Fi mreže mogu biti loše zaštićene, na primer, ukoliko Wi-Fi mreža koristi nebezbedan protokol šifrovanja ili jednostavnu lozinku. Kada kupujete na Internetu putem nebezbedne Wi-Fi mreže, vaše lozinke i drugi poverljivi podaci mogu biti preneti u nešifrovanom tekstualnom obliku. Hakeri mogu preneti vaše poverljive podatke, da otkriju broj vaše platne kartice i dobiju pristup nad vašim novcem.

Prilikom povezivanja na bežičnu mrežu, aplikacija proverava tu mrežu. Ukoliko Wi-Fi mreža nije bezbedna, aplikacija vas pita da li želite da se bezbedno povežete putem posebno napravljenog servera smeštenog u regiji koju izaberete. Podaci sa Web lokacije prvo prolaze kroz posebno napravljeni server. Tek nakon toga, putem šifrovane bezbedne veze, aplikacija šalje podatke na vaš uređaj.

Da biste koristili Kaspersky VPN, potrebno je da pokrenete aplikaciju Kaspersky VPN Secure Connection. Kaspersky VPN Secure Connection se instalira zajedno sa Kaspersky Internet Security aplikacijom.

Kaspersky VPN pruža sledeće prednosti:

  • Bezbedna upotreba sistema za plaćanje i lokacija za rezervacije. Provalnici neće biti u mogućnosti da presretnu broj vaše platne kartice dok plaćate putem Interneta, rezervišete hotelske sobe ili iznajmljujete vozila.
  • Zaštita vaših tajnih podataka. Niko neće biti u mogućnosti da odredi IP adresu vašeg računara ili vaše lokacije.
  • Zaštita vaše privatnosti. Niko neće biti u mogućnosti da presretne i pročita vašu privatnu prepisku na društvenim mrežama.

Kaspersky VPN može se koristiti i za druge tipove mrežnih veza kao što su lokalna Internet veza ili veza putem USB modema.

Kaspersky VPN Secure Connection podrazumevano vas ne pita da se povežete putem VPN veze ukoliko se koristi HTTPS protokol na Web lokaciji.

Promenom virtuelne lokacije, prilikom posete Web lokacija banaka, sistema za plaćanje, Web lokacija za rezervacije, društvenih mreža, ćaskanja i Web lokacija za e-poštu, može dovesti do uključenja anti-fraud sistema (sistemi koji su namenjeni da analiziraju Internet transakcije na pokušaje prevara).

Upotreba Kaspersky VPN aplikacije može biti regulisana lokalnim zakonom. Kaspersky VPN možete koristiti isključivo u skladu sa njenom namenom bez kršenja lokalnih zakona.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.