Kako da konfigurišete zaštitu podataka unetih sa računarske tastature

1. april 2021.

ID 139716

Da biste konfigurisali zaštitu podataka unetih sa računarske tastature:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Settings 2019.png dugme u donjem delu prozora.

  Otvara se prozor Postavke.

 3. U odeljku Dodatno izaberite podmeni Bezbedan unos podataka.

  Prozor prikazuje postavke komponente bezbedni unos podataka.

 4. U donjem delu prozora, u odeljku Bezbedan unos sa tastature obeležite polje Omogući bezbedan unos sa tastature.
 5. Otvorite prozor Postavke bezbednog unosa podataka klikom na vezu Uredi kategorije u donjem delu odeljka Bezbedan unos sa tastature.
 6. Obeležite polja kategorija svih Web lokacija na kojima želite da se štite podaci koje unesete putem tastature.
 7. Ukoliko želite da omogućite ili onemogućite zaštitu podataka unetih sa tastature na određenoj Web lokaciji:
  1. Otvorite prozor Izuzeci za Bezbedan unos sa tastature klikom na vezu Upravljanje izuzecima.
  2. U prozoru, kliknite na dugme Dodaj.
  3. Otvara se prozor za dodavanje izuzetaka za bezbedan unos sa tastature.
  4. U prozoru koji se otvori, u polju Maska Web adrese, unesite adresu Web lokacije.
  5. Izaberite jednu od opcija komponente Bezbedan unos podataka za tu Web lokaciju (Primeni na određenu stranu ili Primeni na čitavu Web lokaciju).
  6. Izaberite akciju koju će obaviti komponenta Bezbedan unos podataka za tu Web lokaciju (Zaštiti ili Ne štiti).
  7. Kliknite na dugme Dodaj.

Navedena Web lokacija se pojavljuje u listi unutar prozora Izuzeci za Bezbedan unos sa tastature. Prilikom pristupa ovoj Web lokaciji, komponenta Bezbedan unos podataka biće aktivirana, i funkcionisaće u skladu sa postavkama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.