Instaliranje aplikacije

1. april 2021.

ID 43556

Neke Kaspersky Internet Security verzije se distribuiraju pod pretplatom, a lozinka se prima od dobavljača usluge i mora se uneti pre instalacije.

Nakon unosa lozinke, počinje instalacija aplikacije.

Instalacija aplikacije može potrajati neko vreme. Sačekajte dok se završi.

Nakon što se instalacija završi, čarobnjak instalacije automatski prelazi na sledeći korak.

Provere tokom instaliranja aplikacije

Kaspersky Internet Security obavlja nekoliko provera tokom instalacije. Ove provere mogu da otkriju sledeće probleme:

 • Neusklađenost operativnog sistema sa zahtevima softvera. Tokom instalacije, čarobnjak proverava sledeća stanja:
  • Da li operativni sistem i servisni paketi ispunjavaju uslove softvera
  • Da li su dostupne sve potrebne aplikacije
  • Da li je dovoljno slobodnog prostora na disku za instaliranje aplikacije
  • Da li korisnik koji instalira aplikaciju ima administratorska prava

  Ukoliko bilo koji od gore navedenih zahteva nije ispunjen, prikazuje se odgovarajuće obaveštenje.

 • Postojanje neusaglašenih aplikacija na računaru. Ukoliko se pronađu bilo koje neusaglašene aplikacije, one se prikazuju u listi na ekranu, a vama se nudi da ih uklonite. Savetujemo vam da ručno uklonite sve aplikacije koje Kaspersky Internet Security ne može da ukloni automatski. Kada uklanjate neusaglašenu aplikaciju, biće vam potrebno da ponovo pokrenete sistem, nakon čega se instalacija Kaspersky Internet Security aplikacije automatski nastavlja.

Instaliranje Kaspersky Password Manager

Pre završetka instalacije, Kaspersky Internet Security vas pita da instalirate Kaspersky Password Manager kako biste zaštitili svoje lozinke. Instalacija Kaspersky Password Manager aplikacije može da nastavi odmah nakon završetka Kaspersky Internet Security instalacije, ne prikazuje se posebno obaveštenje o završetku Kaspersky Password Manager instalacije.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.