Kako da lozinkom zaštitite pristup Kaspersky Internet Security upravljačkim funkcijama

1. april 2021.

ID 70756

Jedan računar može da koristi nekoliko korisnika, sa različitim iskustvom i nivoom poznavanja rada na računaru. Ukoliko različiti korisnici imaju neograničeni pristup Kaspersky Internet Security aplikaciji i njenim postavkama, to može ugroziti nivo bezbednosti računara.

Da biste ograničili pristup aplikaciji, možete da odredite administratorsku lozinku za KLAdmin nalog. Ovaj korisnik ima neograničena prava da upravlja i menja postavke Kaspersky Internet Security aplikacije i može da dodeljuje dozvole za pristup aplikacijama drugim korisnicima. Nakon što napravite lozinku za KLAdmin, pristup aplikaciji možete dozvoliti različitim korisnicima ili grupama korisnika.

Da biste napravili KLAdmin administratorsku lozinku za Kaspersky Internet Security:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Settings 2019.png dugme u donjem delu prozora.

  Otvara se prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Interfejs.
 4. Pomerite taster Zaštita lozinkom na uključeno.
 5. U otvorenom prozoru popunite Korisničko ime (preporučuje se KLAdmin), Unesite lozinku i Potvrdite lozinku.

  Saveti za stvaranje jake lozinke:

  • Lozinka mora da se sastoji od najmanje osam i ne više od 128 znakova.
  • Lozinka sadrži barem jednu cifru.
  • Lozinka sadrži i mala i velika slova.
  • Lozinka mora da sadrži najmanje jedan specijalni znak (na primer: ! @ # $% ^ & *).
 6. Kliknite na U redu.

Zaboravljenu lozinku nije moguće vratiti. Ukoliko ste zaboravili vašu lozinku, kontaktirajte tehničku podršku da biste vratili pristup Kaspersky Internet Security postavkama.

Korisnik KLAdmin može dodeliti dozvole sledećim korisnicima i grupama korisnika:

 • Svi korisnici grupa. Ova grupa uključuje sve korisnike operativnog sistema. Ukoliko ovoj grupi odobrite dozvolu za izvođenje određene akcije, tada će korisnici grupe uvek moći da izvrše tu akciju, čak i ako određeni korisnik ili grupa korisnika koja pripada grupi Svi korisnici nemaju pojedinačno odobrenje za izvođenje iste. Članovi grupe Svi podrazumevano nemaju dozvolu da izvršavaju bilo kakve akcije.
 • <sistemski korisnik>. Izabranom korisniku, podrazumevano, nije dozvoljeno da izvršava nikakve akcije. To znači da kada pokušate da izvršite zabranjenu akciju, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku za svoj KLAdmin nalog.

Kako da dodate korisnika ili korisničku grupu

Kako da uredite dozvole za korisnika ili korisničku grupu

Kako da dozvolite akciju za pojedinačnog korisnika ili grupu korisnika

Kako da zabranite akciju za pojedinačnog korisnika ili grupu korisnika

Kada pokušate da izvršite bilo koju akciju sa liste u prozoru Dodaj prava za korisnika ili grupu, program će zatražiti da unesete lozinku. U prozor lozinke unesite korisničko ime i lozinku za trenutni korisnički nalog. Akcija će se izvršiti ukoliko navedeni nalog ima dozvolu za izvršavanje željene akcije. U prozoru lozinke možete odrediti vremenski interval tokom kojeg korisnik neće morati ponovo da unosi lozinku.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.