Kako da obnovite licencu

1. april 2021.

ID 84321

Možete obnoviti licencu. Da biste to i uradili, možete da navedete novi kôd za aktiviranje bez čekanja da trenutna licenca istekne. Kada trenutna licenca istekne, Kaspersky Internet Security automatski se aktivira pomoću dodatnog kôda za aktiviranje.

Da biste naveli dodatni kôd za aktiviranje za automatsku obnovu licence:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. U donjem delu glavnog prozora, kliknite na vezu Licenca: preostaje N dana kako biste otvorili prozor Licenciranje.
  3. U prozoru koji se otvori, u odeljku Novi kôd za aktiviranje kliknite na dugme Unesite kôd za aktiviranje.
  4. Unesite kôd za aktiviranje u odgovarajuća polja i kliknite na dugme Dodaj.

    Zatim Kaspersky Internet Security radi provere šalje podatke na Kaspersky server za aktiviranje. Nakon što licenca istekne, server za aktiviranje ponovo proverava podatke, ali sada pokušava aktiviranje aplikacije novim kôdom za aktiviranje.

  5. Kliknite na dugme Završi.

Novi kôd za aktiviranje biće prikazan u prozoru Licenciranje.

Ukoliko unesete novi kôd za aktiviranje koji je namenjen za upotrebu na više uređaja, potrebno je da pratite korake kako biste primenili novi kôd na svim uređajima gde želite da se licenca automatski obnovi.

Aplikacija je automatski aktivirana novim kôdom za aktiviranje kada licenca istekne. Možete i ručno da aktivirate aplikaciju novim kôdom za aktiviranje, klikom na dugme Aktivirajte odmah. Ovo dugme je dostupno ukoliko aplikacija nije automatski aktivirana. Ovo dugme nije dostupno pre nego što licenca istekne.

Ukoliko je novi kôd za aktiviranje već primenjen na ovom ili drugom računaru, datum aktiviranja za obnovu licence je datum sa kojim je aplikacija prvi put aktivirana sa ovim kôdom za aktiviranje.

Kada obnovite važeću licencu, kôd za aktiviranje se ne menja. Licenca iz aplikacije će se automatski obnoviti nakon kupovine. Ne morate ponovo da unosite kôd za aktiviranje u aplikaciju.

Može da prođe i do 24 časa nakon kupovine pre nego što se prikaže tačan status licence.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.