Privremena Kaspersky Total Security upotreba

1. april 2021.

ID 85251

Možete se privremeno prebaciti na probnu verziju aplikacije Kaspersky Total Security kako biste procenili njene funkcije. Nakon toga, možete da izaberete da kupite licencu radi daljeg korišćenja aplikacije.

Da biste se privremeno prebacili na Kaspersky Total Security:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. U donjem delu glavnog prozora, kliknite na dugme Još alatki.

    Otvara se prozor Alatke.

  3. U prozoru Alatke, kliknite na vezu Pređite na Kaspersky Total Security da pokrenete čarobnjaka za premeštanje.
  4. U prozoru čarobnjaka za premeštanje koji se otvori, kliknite na dugme Probna verzija.
  5. Sledite uputstva čarobnjaka migracije.

Kada se koristi u određenim regijama ili pretplatama, Kaspersky Anti-Virus ne dozvoljava prebacivanje na probnu Kaspersky Total Security verziju. U takvim slučajevima veza Pređite na Kaspersky Total Security nije prikazana.

U nekim regijama kada se prebacujete na Kaspersky Total Security, aplikacija vam nudi da još jednom pročitate i prihvatite Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Kaspersky Security Network Izjavu i Izjavu u vezi sa obradom podataka u marketinške svrhe.

Pokretanje nadogradnje

U ovom koraku, čarobnjak prikazuje poruku gde vas obaveštava da su ispunjeni svi preduslovi za migraciju na probnu Kaspersky Total Security verziju.

Da biste nastavili sa čarobnjakom, kliknite na dugme Nastavi.

Uklanjanje neusaglašenih aplikacija

U ovom koraku, čarobnjak proverava da li postoji bilo koja aplikacija koja nije usaglašena sa aplikacijom Kaspersky Total Security koja je instalirana na vaš računar. Ako takve aplikacije ne budu pronađene, čarobnjak će odmah preći na sledeći korak. Ako se takve aplikacije pronađu, čarobnjak ih prikazuje na listi u prozoru i nudi vam da ih uklonite.

Nakon uklanjanja neusaglašenih aplikacija možda ćete morati da ponovo pokrenete operativni sistem. Nakon ponovnog pokretanja, čarobnjak se automatski pokreće, a migracija na probnu Kaspersky Total Security verziju se nastavlja.

Prebacivanje na probnu Kaspersky Total Security verziju

U ovom koraku, čarobnjak priprema Kaspersky Total Security komponente za upotrebu, što može potrajati nekoliko minuta. Čim se postupak završi, čarobnjak automatski nastavlja na sledeći korak.

Ponovno pokretanje aplikacije

U ovom korak migracije na probnu Kaspersky Total Security verziju, morate da izađete iz aplikacije i pokrenete je ponovo.

Da biste to uradili, u prozoru čarobnjaka, kliknite na dugme Završi.

Završetak aktiviranja

Nakon što se aplikacija ponovo pokrene, otvara se Kaspersky Total Security prozor Licenciranje koji prikazuje informacije o dužini perioda kada možete da koristite probnu verziju.

Ukoliko vaša Kaspersky Internet Security licenca nije istekla u trenutku kada se prebacite na Kaspersky Total Security, možete da nastavite sa upotrebom iste Kaspersky Internet Security licence na drugom računaru.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.