O udaljenom upravljanju zaštitom računara

1. april 2021.

ID 85310

Ukoliko vaš računar ima instaliran Kaspersky Internet Security koji je povezan na My Kaspersky, onda možete udaljeno da upravljate zaštitom ovog računara.

Da biste udaljeno upravljali zaštitom računara, prijavite se na My Kaspersky svojim nalogom, a zatim pođite do odeljka Uređaji.

U odeljku Uređaji, možete da:

  • Pogledate listu bezbednosnih problema računara i udaljeno ih popravite
  • Analizirate računar na viruse i druge pretnje
  • Ažurirate baza podataka i module aplikacije
  • Konfigurišete Kaspersky Internet Security komponente

Ukoliko je analiziranje računara pokrenuto sa My Kaspersky Web lokacije, Kaspersky Internet Security automatski obrađuje sve objekte koji su otkriveni, dok akcije sa vaše strane nisu potrebne. Prilikom otkrivanja virusa i drugih pretnji, Kaspersky Internet Security pokušava da obavi dezinfekciju bez ponovnog pokretanja računara. Ukoliko nije moguća dezinfekcija bez ponovnog pokretanja računara, u listi bezbednosnih problema računara na My Kaspersky Web lokaciji prikazuje se poruka koja ukazuje na to da je potrebno ponovo pokrenuti računar radi dezinfekcije.

Ukoliko lista otkrivenih objekata na My Kaspersky sadrži više od 10 stavki, one se grupišu. U tom slučaju, otkriveni objekti mogu se samo grupno obraditi putem My Kaspersky Web lokacije, bez mogućnosti da se svaki objekat ispita pojedinačno. Da biste u ovom slučaju pojedinačno prikazali objekte, savetujemo vam da koristite interfejs aplikacije koja je instalirana na računaru.

Takođe pogledajte:

Kako da nastavite do daljinskog upravljanja zaštitom računara

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.