O režimu ograničenog funkcionisanja

1. april 2021.

ID 94055

Tabela ispod prikazuje koje Kaspersky Internet Security funkcije su dostupne, a koje nisu dostupne kada aplikacija radi u režimu ograničenog funkcionisanja. Ukoliko je vrednost u koloni režima ograničenog funkcionisanja „da“, to znači da je odgovarajuća funkcija dostupna u režimu ograničenog funkcionisanja. Ukoliko je vrednost „ne“ u koloni režima ograničenog funkcionisanja, odgovarajuća funkcija nije dostupna. Dodatne informacije su dostupne u koloni Ograničenja.

Kaspersky Internet Security funkcije u režimu ograničenog funkcionisanja

 

Funkcionalnost

Ograničenja

Režim ograničenog funkcionisanja

Zaštita datoteka

 

da

Analiziranje na viruse

Analiziranje je moguće ručno pokrenuti. Planirana analiziranja i postavke analiziranja nisu dostupna.

da

Analiziranje ranjivosti

 

da

Ažurirate baza podataka i module aplikacije

Postavke nisu dostupne.

da

Zaštita od reklamnog i špijunskog softvera

 

da

Web zaštita

Radi bez ograničenja.

da

Zaštita e-pošte

Radi bez ograničenja.

da

Heuristička analiza

Radi bez ograničenja.

da

Zaštita od skrivenih procesa

 

ne

Prevencija od iskorišćenja

 

da

Nadzornik sistema

 

da

Zaštita od prevara

 

da

Provera reputacije datoteka u Kaspersky Security Network

Radi bez ograničenja.

da

URL savetnik

 

ne

Bezbedan unos podataka

 

ne

Spasonosni disk

Može biti preuzet kroz interfejs aplikacije.

da

Zaštita postavki aplikacije pomoću lozinke

Radi bez ograničenja.

da

Performanse

Postavke performanse aplikacije moguće je konfigurisati.

da

Režim igranja

Radi bez ograničenja.

da

Pretnje i izuzeci

Radi bez ograničenja.

da

Samoodbrana

Radi bez ograničenja.

da

Karantin

Radi bez ograničenja.

da

Obaveštenja

Samo postavka koja kontroliše dostavljanje Kaspersky reklama može biti konfigurisana.

da

Konfigurisanje prikaza aplikacije

Radi bez ograničenja.

da

My Kaspersky

 

da

Microsoft Windows rešavanje problema

 

ne

Kontrola aplikacija

 

ne

Zaštitni zid

 

ne

Nadgledanje mreže

 

ne

Zaštita od mrežnih napada

 

da

Zaštita od neželjene pošte

 

ne

Zaštita od reklama

 

ne

Bezbednost novca

 

ne

Bezbedna pretraga

 

ne

Privatno pregledanje

 

ne

Čistač privatnosti

 

ne

Roditeljski nadzor

 

ne

Zaštita Web kamere

 

ne

Obaveštenja prilikom povezivanja na nebezbedne Wi-Fi mreže

 

ne

Microsoft Windows rešavanje problema

 

ne

Upravljač aplikacijama

 

ne

My Kaspersky

Samo prikaz i upravljanje kôdovima za aktiviranje.

da

Čistač računara

 

ne

Konfiguracija pregledača

 

ne

Kaspersky VPN

 

ne

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.