Osnovni podaci o zaštiti zvučnog zapisa koji dolazi sa uređaja za snimanje zvuka

1. april 2021.

ID 94303

Provalnici mogu da pokušaju prijem zvučnog zapisa sa uređaja za snimanje zvuka pomoću posebnog softvera za to. Uređaji za snimanje zvuka su mikrofoni koji su povezani ili ugrađeni u računaru i mogu prenositi zvučni zapis putem zvučne kartice (ulazni signal). Kaspersky Internet Security nadgleda koje aplikacije primaju zvučni zapis sa uređaja za snimanje i štiti zvučni zapis od neovlašćenog presretanja.

Kaspersky Internet Security podrazumevano blokira aplikacije iz Nepouzdano i Veoma ograničeno grupe koje pokušaju da dobiju zvučni zapis koji dolazi sa uređaja za snimanje zvuka koji su povezani na računaru. Možete samostalno dozvoliti aplikacijama da prime zvučni zapis sa uređaja za snimanje zvuka.

Ukoliko aplikacija iz Slabo ograničene grupe zatraži pristup uređaju za snimanje zvuka, Kaspersky Internet Security prikazuje obaveštenje i pita vas da izaberete da li dozvoljavate aplikaciji da primi zvučni zapis sa uređaja za snimanje zvuka, ili ne. Ukoliko Kaspersky Internet Security nije u mogućnosti da prikaže ovo obaveštenje (na primer, kada Kaspersky Internet Security grafički interfejs nije još uvek učitan), aplikaciji iz Slabo ograničene grupe dozvoljava se prijem zvučnog zapisa sa uređaja za snimanje zvuka.

Svim aplikacijama iz Pouzdane grupe se podrazumevano dozvoljava prijem zvučnog zapisa sa uređaja za snimanje zvuka.

Zaštita zvučnog zapisa ima sledeće posebne funkcije:

  • Komponenta Kontrola aplikacija mora biti omogućena kako bi ova funkcija radila.
  • Nakon što se promene postavke da li aplikacije mogu da pristupaju uređajima za snimanje zvuka (na primer, aplikaciji je zabranjeno da prima zvučni zapis u prozoru postavki Kontrola aplikacija), tu aplikaciju treba ponovo pokrenuti kako bi se zaustavio prijem zvučnog zapisa.
  • Kontrola pristupa zvučnom zapisu sa uređaja za snimanje zvuka ne zavisi od postavki pristupa Web kameri.
  • Kaspersky Internet Security štiti pristup samo ugrađenim i spoljnim mikrofonima. Nisu podržani ostali uređaji za prenos zvuka.
  • Kaspersky Internet Security omogućava aplikaciji da primi zvučni zapis i ne prikazuje nijedno obaveštenje ukoliko aplikacija počne da prima zvučni zapis pre nego što se Kaspersky Internet Security pokrene, niti ukoliko aplikaciju smestite u Nepouzdanu ili Veoma ograničenu grupu nakon što je aplikacija počela da prima zvučni zapis.

Kaspersky Internet Security ne garantuje zaštitu zvučnog zapisa sa uređaja poput DSLR kamera, video kamera i sportskih kamera.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.