Pregled statistike o upotrebi bezbednog saobraćaja putem My Kaspersky

20. jul 2023.

ID 140678

Statistiku o upotrebi bezbednog saobraćaja možete prikazati na My Kaspersky.

Da biste prikazali statistiku:

  1. Prijavite se na My Kaspersky.
  2. Idite na odeljak Uređaji.
  3. U odeljku Uređaji odaberite uređaj na kome je instalirana Kaspersky VPN Secure Connection aplikacija.
  4. Kliknite na dugme Statistika na panelu aplikacije.

    Prikazuje se izveštaj o upotrebi bezbedne veze za tekući dan. Vreme trajanja veze i virtuelna lokacija takođe su prikazani ispod izveštaja.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.