Kako da prekinete vezu između aplikacije i vašeg naloga

4. april 2023.

ID 123279

Da biste prekinuli vezu između aplikacije i vašeg naloga:

  1. Idite na odeljak Uređaji.
  2. Kliknite na uređaj koji vas interesuje.
  3. Otvorite padajuću listu Instalirane aplikacije.
  4. Kliknite na ikonu kante za otpatke (Izbriši) odmah pored aplikacije koja vas interesuje.

    Potvrdite akciju. Aplikacija više nije povezana sa vašim nalogom.

Bićete u mogućnosti da ponovo povežete aplikacije koje su prekinule vezu sa vašim nalogom. Ukoliko je samo jedna aplikacija bila instalirana na uređaju, uređaj takođe prekida vezu sa vašim nalogom čim to uradi i aplikacija.

Nećete biti u mogućnosti da daljinski upravljate aplikacijom nakon što prekinete vezu sa vašim nalogom. Prekidanje veze između aplikacija i vašeg naloga ne utiče na rad aplikacija osim ukoliko ne zahtevaju obaveznu vezu sa Upravljačkom konzolom. Kupljena licenca za aplikaciju koja više nije povezana ostaće aktivna u skladu sa uslovima Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom i informacije o njoj biće dostupne na vašem nalogu.

Funkcije aplikacija koje obavezno zahtevaju vezu sa vašim nalogom u Upravljačkoj konzoli biće nedostupne nakon što aplikacija ili uređaj prekinu vezu.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.