Poboljšanje kvaliteta i upotrebljivosti

4. april 2023.

ID 171279

Prilikom upotrebe Upravljačke konzole, korisnik pruža sledeće podatke u formi koja, sama po sebi, dozvoljava direktno pridruživanje svakom od korisnika:

tip komande koji je poslat upravljačkoj konzoli komponente Zaštita od krađe kako bi se obezbedio izgubljeni mobilni uređaj; ID aplikacije; verzija aplikacije; pozivni broj zemlje; tip uređaja; parametri licence (datum aktiviranja, datum isteka, proizvod, broj uređaja i korisnika, tip licence); jezik naloga (zemlja kojoj pripada i jezik koji se koristi); ID proizvoda; verzija proizvoda; ID usluge; vremenska zona korisnika; adrese stranica na Web lokaciji kroz koje se korisnik kretao; ID funkcije komponente na Web lokaciji; pregledač (tip, verzija); ID preuzete aplikacije; verzija mobilnog NET protokola; naziv mobilnog operatera; operativni sistem; da li pregledač podržava datoteke kolačića, JS datoteke, datoteke zvuka i klipova; proizvođač uređaja; rezoluciju ekrana; širinu i dužinu ekrana.

Ovo su anonimni podaci i obrađuju se od strane Kaspersky kompanije kako bi se poboljšao kvalitet i upotrebljivost Upravljačke konzole i raspoloživih usluga.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.