Obaveštenja o zaštitnim znakovima

4. april 2023.

ID 97345

Registrovane robne marke i uslužni žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Google, Google Drive, Google Chrome, Google Play, Google Maps, YouTube i Android su registrovane robne marke Google LLC.

Linux je registrovana robna marka kompanije Linus Torvalds iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih država.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Windows Phone, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Bing, Skype su registrovane robne marke Microsoft grupacije kompanija.

Apple, iPad, iPhone, iTunes, MacBook, Mac, macOS, QuickTime, Safari, Finder, App Store su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.

Cisco, Cisco Systems, IOS, Flipshare su registrovane robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih filijala unutar Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Mozilla, Firefox su zaštitni znakovi Mozilla fondacije u SAD i drugim zemljama.

JavaScript je registrovana robna marka kompanije Oracle Corporation i/ili njenih filijala.

Amazon je zaštitni znak kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih filijala.

Dropbox je robna marka kompanije Dropbox, Inc.

LinkedIn je registrovana robna marka kompanije LinkedIn Corporation i njenih filijala unutar Sjedinjenih Američkih Država i/ili drugih država.

BitTorrent je zaštitna robna marka kompanije BitTorrent, Inc.

ABBYY Lingvo je zaštitna robna marka kompanije ABBYY Software, Ltd.

SAMSUNG je zaštitna robna marka kompanije SAMSUNG u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama.

Digital River je registrovana robna marka kompanije Digital River, Inc.

OpenVPN je registrovana robna marka kompanije OpenVPN, Inc.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.