Osnovni podaci o Programu za ažuriranje aplikacija

3. oktobar 2023.

ID 127466

Ukoliko niste ažurirali aplikacije na vašem računaru već duže vreme, ove aplikacije mogu imati nedostatke. Provalnici mogu iskoristiti te nedostatke kako bi oštetili računar ili vaše podatke.

Ažuriranje instaliranih aplikacija podiže nivo bezbednosti vašeg računara. Uz Kaspersky Small Office Security možete pronaći najnovija ažuriranja za instalirane aplikacije, preuzeti ih i instalirati.

Kaspersky Small Office Security prepoznaje dva tipa ažuriranja za aplikacije:

  • Važno – ažuriranja koja rešavaju probleme nedostataka instaliranih aplikacija i podižu nivo bezbednosti vašeg računara.
  • Preporučeno – ažuriranja koja poboljšavaju funkcionisanje i/ili prave promene u instaliranim aplikacijama.

Kaspersky Small Office Security redovno traži ažuriranja. Kada Kaspersky Small Office Security otkrije novo ažuriranje za aplikaciju koja je instalirana na vašem računaru, Kaspersky Small Office Security prikazuje iskačuće obaveštenje u sistemskoj traci poslova. Informacije u vezi sa nedostacima, količinom i tipom dostupnih ažuriranja prikazuju se u Centru za obaveštenja. Možete prikazati, preuzeti i instalirati dostupna ažuriranja putem Centra za obaveštenja.

Možete i ručno pokrenuti traženje ažuriranja za aplikacije.

Kaspersky Small Office Security podrazumevano automatski preuzima i instalira sva ažuriranja za poznate aplikacije, ukoliko nije potrebno da prihvatite novi ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Ukoliko se Kaspersky Small Office Security instalira na server za skladištenje datoteka, ažuriranja se ne preuzimaju automatski.

U Windows 8 i novijim verzijama, Kaspersky Small Office Security automatski pauzira preuzimanje ažuriranja aplikacije čim se upotrebi Internet veza na kojoj se meri količina prenetih podataka. Preuzimanje ažuriranja se nastavlja čim se ponovo pojavi neograničena veza. Ukoliko ste ručno pokrenuli ažuriranje, Kaspersky Small Office Security će preuzeti ažuriranje bez obzira na to da li se koristi ograničena veza.

Možda vam budu potrebna administratorska prava na računaru kako biste ažurirali pojedine aplikacije.

Aplikacije koje ne želite da ažurirate ili ne želite da instalirate pojedina ažuriranja, Kaspersky Small Office Security ih smešta u listu izuzetaka. Možete prikazati i urediti listu izuzetaka.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.