Kako da promenite postavke šifrovanih veza

3. oktobar 2023.

ID 157530

Šifrovane veze se ostvaruju putem SSL i TLS protokola. Kaspersky Small Office Security podrazumevano analizira takve veze prilikom dobijanja zahteva od komponenata zaštite, kao što su Zaštita pošte, Zaštita od neželjene pošte, Bezbednost novca, URL savetnik, Privatno pregledanje, Bezbedno pregledanje i Zaštita od reklama.

Da biste promenili postavke šifrovanih veza:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Pođite do odeljka Postavke bezbednosti.
 4. U pododeljku Napredne postavke, kliknite na dugme Postavke mreže.
 5. U prozoru Postavke mreže pođite do odeljka Analiziranje šifrovanih veza.
 6. Izaberite akciju koja bi trebalo da se obavi prilikom povezivanja na Web lokacije putem šifrovanih veza:
  • Ne analiziraj šifrovane veze. Kaspersky Small Office Security ne analizira šifrovane veze.
  • Analiziraj šifrovane veze ukoliko komponente zaštite to zahtevaju. Kaspersky Small Office Security analizira šifrovane veze samo po zahtevu URL savetnika. Ova akcija je podrazumevano izabrana.
  • Uvek analiziraj šifrovane veze. Kaspersky Small Office Security uvek analizira šifrovane veze.

  Klikom na vezu Prikaži sertifikate otvara prozor sa listom pouzdanih sertifikata koje koriste popularne Web lokacije. Sertifikati se dodaju na ovu listu ukoliko kliknete Dodaj u pouzdane sertifikate i nastavi u upozorenju Kaspersky Small Office Security prilikom posete Web lokacije. Nakon što dodate sertifikat na listu, Web lokacija se smatra pouzdanom. Možete dodati ili ukloniti sertifikate u prozor Pouzdani vrhovni sertifikati pomoću Dodaj i Izbriši dugmadi.

  Ukoliko imate više korisničkih naloga na računaru, a jedan od korisnika prihvata novi sertifikat, taj sertifikat se takođe dodaje na listu pouzdanih sertifikata za sve ostale korisnike.

 7. Izaberite akciju koja bi trebalo da se obavi ukoliko se dogode greške prilikom analiziranja šifrovanih veza:
  • Zanemari. Ukoliko se izabere ova akcija, aplikacija Kaspersky Small Office Security prekida vezu sa Web lokacijom na kojoj se dogodila greška analiziranja.
  • Upitaj. Ukoliko se dogodi greška prilikom analiziranja šifrovane veze na Web lokaciji, aplikacija Kaspersky Small Office Security prikazuje obaveštenje gde možete izabrati akciju:
   • Zanemari. Kaspersky Small Office Security prekida vezu sa Web lokacijom na kojoj se dogodila greška analiziranja.
   • Dodaj domen u izuzetke. Kaspersky Small Office Security dodaje adresu Web lokacije na listu pouzdanih adresa. Kaspersky Small Office Security ne analizira šifrovane veze na Web lokacijama koje se nalaze na listi pouzdanih adresa. Te Web lokacije možete da vidite tako što ćete da kliknete na vezu Pouzdane adrese.

   Ova opcija je podrazumevano izabrana.

  • Dodaj domen u izuzetke. Kaspersky Small Office Security dodaje Web lokaciju na listu pouzdanih adresa. Kaspersky Small Office Security ne analizira šifrovane veze na Web lokacijama koje se nalaze na listi pouzdanih adresa. Ove Web lokacije se prikazuju u prozoru Pouzdane adrese koji se može otvoriti klikom na vezu Pouzdane adrese.
 8. Kliknite na Pouzdane adrese kako biste otvorili prozor Pouzdane adrese i obavili sledeće akcije:
  1. Kliknite na dugme Dodaj kako biste dodali Web lokaciju u listu izuzetih iz analiziranja šifrovanih veza.
  2. Ime domena Web lokacije unesite u polju Ime domena.
  3. Kliknite na Dodaj.

   Kaspersky Small Office Security neće analizirati šifrovane veze na toj Web lokaciji. Imajte na umu da dodavanjem Web lokacija u listu pouzdanih adresa možete ograničiti funkcionisanje analiziranja Web lokacija i to komponenti zaštite kao što su Bezbednost novca, URL savetnik, Privatno pregledanje, Bezbedno pregledanje i Zaštita od reklama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.